---

Eşti aici

La momentul la care va prezentati intr-unul din punctele de lucru ale distribuitorilor autorizati de CNAIR SA sa incaseze tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), pentru achitarea acesteia trebuie sa:

 • comunicati personalului distribuitorului numarul de inmatriculare al vehiculului asa cum este inscris in certificatul de inmatriculare;
 • comunicati personalului distribuitorului numarul de identificare al vehiculului (seria de sasiu), in cazul rovinietelor cu valabilitate de 30 zile, 60 zile si 12 luni, atunci cand vi se solicita acesta;
 • comunicati personalului distribuitorului tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In urma furnizarii datelor, personalul distribuitorului va elibera un document, denumit "copie partener", document pe care vi-l va inmana, in vederea verificarii corectitudinii datelor inscrise si certificarii, prin semnatura, a corectitudinii acestora.

In cazul in care observati ca datele inscrise nu sunt conforme cu cele solicitate, returnati personalului distribuitorului copia partener nesemnata si solicitati eliberarea unui nou document, in conformitate cu cele solicitate.

In aceasta situatie, personalul distribuitorului este obligat sa emita un nou document "copie partener".

In situatia in care datele inscrise in "copie partener" sunt conforme cu cele solicitate, trebuie sa semnati acest document, personalul distribuitorului urmand a va inmana exemplarul "copie client" a rovinietei, document care atesta inregistrarea in baza de date a SIEGMCR a rovinietei care ramane in posesia dumneavoastra.

În cazul utilizatorilor români şi străini, în situaţia schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care la emiterea acesteia numărul de identificare al vehiculului a fost înscris corect.

În condiţiile în care la emiterea rovinietei numărul de identificare al vehiculului nu a fost înscris sau nu a fost înscris corect, în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR SA în scris, efectuarea modificării numărului de înmatriculare în baza de date a SIEGMCR.

 Pentru efectuarea modificării utilizatorul se va prezenta la una dintre subunităţile CNAIR SA cu următoarele documente:

a) solicitare scrisă, conform modelului care se regăseşte pe pagina web a CNAIR SA;

b) copie de pe cartea de identitate a vehiculului şi originalul acesteia, pentru verificarea conformităţii.

Solicitarea se verifică pe loc şi, dacă este justificată, se efectuează modificarea în baza de date.

Odată cu modificarea numărului de înmatriculare în baza de date se va elibera de către subunitatea CNAIR SA, prin intermediul SIEGMCR, un document care atestă efectuarea modificării şi valabilitatea rovinietei pentru noul număr de înmatriculare, în două exemplare, dintre care:

a) unul va fi înmânat solicitantului;

b) unul va fi semnat de către solicitant şi va rămâne la subunitatea CNAIR SA.

Utilizatorii români pot solicita la CNAIR SA, în scris, efectuarea modificării numarului de inmatriculare. Solicitarea, completată conform modelului care se regăseşte pe pagina web a CNAIR SA, se transmite împreună cu o copie de pe cartea de identitate a vehiculului. Pe baza documentelor mentionate anterior şi în urma verificării în baza de date a autorităţii de înmatriculare, dacă cererea este justificată, se efectuează modificarea în baza de date, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la CNAIR SA.

Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, de către CNAIR SA cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA.

Atat pentru vehiculele care circula cu numere provizorii (numere rosii), cat si pentru vehiculele inregistrate (detin certificat de inregistrare si nu certificat de inmatriculare), NU se achita rovinieta;

In cazul in care in SIEGMCR, pentru numarul de inmatriculare respectiv exista o rovinieta aflata in perioada de valabilitate, aceasta se considera a fi valabila pentru vehiculul dvs., numai in cazul in care numarul de identificare pentru care a fost eliberata rovinieta respectiva este acelasi cu numarul de identificare din certificatul de inmatriculare al vehiculului detinut de catre dvs. si rovinieta existenta in SIEGMCR a fost eliberata pentru tipul de vehicul detinut de catre dvs.

In cazul in care cele doua numere de identificare nu sunt identice, sau tipul vehiculului detinut de catre dvs. este diferit de tipul vehiculului pentru care s-a emis rovinieta existenta in SIEGMCR, aceasta NU se considera a fi valabila pentru vehiculul detinut de catre dvs., iar operatorul are obligatia sa va elibereze rovinieta solicitata.

CNAIR SA va returna, la solicitarea utilizatorului, suma reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare în următoarele situații:

13.1. RADIEREA DIN CIRCULAŢIE A VEHICULULUI, CA URMARE A:

a) retragerii definitive din circulație a vehiculului și depozitarea acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii,

b) dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate, în vederea dezmembrării,

c) scoaterii definitive din România a vehiculului,

d) declarării furtului vehiculului.

Utilizatorul trebuie să transmită pe adresa de e-mail venit@andnet.ro, prin fax la nr. 021/264.34.82 sau prin poștă pe adresa CNAIR SA - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, următoarele documente:

Persoane fizice/juridice romane

- solicitarea de restituire (conform model regasit pe www.cnadnr.ro),

- certificatul de radiere din circulație, emis de Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (copie);

- un document emis de organele abilitate, din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate(copie);

- cartea de identitate/buletinul utilizatorului vehiculului (copie) - pentru persoanele fizice.

Persoane fizice/juridice străine

- solicitarea de restituire (conform model regasit pe www.cnadnr.ro)

- traduceri autorizate în limba română ale documentelor emise de instituții din care să reiasă, după caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predării vehiculului unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării, data înregistrării furtului la organele abilitate, și ale dovezii de radiere din circulație a vehiculului, emisă de autoritatea competentă din statul în care vehiculul a fost înmatriculat.

13.2. PLATĂ DUBLĂ

            În cazul în care pentru același vehicul se achită mai multe roviniete pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel puțin o zi, la cererea:

            a) utilizatorului, prin transmiterea urmatoarelor documente:

            - solicitarea de restituire (conform model regasit pe site-ul www.cnadnr.ro),

            - cartea de identitate a vehiculului (copie),

             - certificatul de înmatriculare al vehiculului (copie),

            - cartea de identitate/buletinul (copie) - pentru persoanele fizice.

            b) fostului utilizator, în cazul înstrăinării vehiculului, dupa expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei achitate de acesta prin transmiterea urmatoarelor documente:

            - solicitarea de restituire (conform model regasit pe site-ul www.cnadnr.ro),

 • documentul care dovedeste înstrăinarea vehiculului (copie),
 • documentul care atestă scoaterea din evidența fiscală a vehiculului (copie),

- cartea de identitate/buletinul (copie) - pentru persoanele fizice.

În vederea restituirii contravalorii tarifului de utilizare, aferent perioadei de suprapunere a rovinietelor, utilizatorul va transmite documentele solicitate pe adresa de e-mail venit@andnet.ro, prin fax la nr. 021/264.34.82 sau prin poștă pe adresa CNAIR SA - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

13.3. ACHITARE PENTRU UN TIP DE VEHICUL SUPERIOR

In cazul în care pentru un vehicul a fost achitat tariful de utilizare pentru un tip de vehicul superior, la care acesta nu poate fi încadrat în conformitate cu clasificarea prevăzută în anexa nr. 1 la ordonanţă, oricare ar fi configuraţia în care este utilizat, utilizatorul va transmite pe adresa de e-mail venit@andnet.ro, prin fax la nr. 021/264.34.82 sau prin poștă pe adresa CNAIR SA - B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, următoarele documente:

- solicitarea de restituire (conform model regasit pe www.cnadnr.ro),

- cartea de identitate și certificatul de înmatriculare al vehiculului (copie);

- cartea de identitate/buletinul (copie) - pentru persoanele fizice.

In situatia in care aveti nevoie de informatii suplimentare privind rovinieta va puteti adresa telefonic la numarul: 021.264.33.44 , de luni pana joi in intervalul orar 08:30 – 16: 30 si vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00, sau pe email la adresa roviniete@andnet.ro.

 In prezent, puteti achizitiona rovinieta prin intermediul SMS, daca detineti abonament sau cartela preplatita, de la operatorii de telefonie mobila ORANGE, VODAFONE, TELEKOM si RCS&RDS.

Pentru a achita rovinieta prin SMS:

 1. veti transmite la numarul de telefon 7500, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr.1 la Ordonanta si perioada pentru care solicita rovinieta, astfel:

In cazul autoturismelor (A) si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone (B) veti transmite:

a) numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 1 pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVA1; sau

b)numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 10 pentru rovinieta cu valabilitate de 10 zile. Ex: B00AJVA10

In cazul celorlalte categorii de vehicule (C – H) se va transmite numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (C - H) pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVC

 1. veti primi un mesaj text, prin care veti fi informat ca rovinieta va fi emisa pentru datele furnizate in pasul anterior;
 2. veti confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text cu textul DA;
 3. veti primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va contine datele privind rovinieta emisa.
 4. IMPORTANT!!! In situatia in care dupa primirea SMS-ului de confirmare a emiterii rovinietei primiti un alt SMS cu textul “Rovinieta nu a fost emisa. SMS-ul de confirmare emitere rovinieta nu a putut fi transmis. Te rugam sa reiei procesul de emitere a rovinietei.” inseamna ca tranzactia nu a putut fi taxata de catre operatorul de telefonie mobila, iar rovinieta nu este valabila.

Conform prevederilor OG 15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta):

 • vehiculele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
  • unitatile Ministerului AparariiNationale;
  • unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
  • unitatile Serviciului Roman de Informatii;
  • unitatile Serviciului de Informatii Externe;
  • unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
  • unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
  • AdministratiaNationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
  • serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si subunitatile acesteia
  • Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;
  • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
  • autorităţi/entităţi publice încadrate în categoria ambulanţă;
 • vehiculele care sunt deţinute în proprietate, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi unităţile teritoriale subordonate;
 • prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;
 • folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate.
 • autorizate pentru efectuarea transportului şcolar.

Incepand cu data de 1 octombrie 2010, vehiculele mentionate anterior sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date a SIEGMCR.

În vederea exceptării de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii) - (xii) şi lit. b) -e) din ordonanţă utilizatorii acestora sunt obligaţi să comunice CNAIR - S.A., sub declaraţie pe propria răspundere, lista numerelor de înmatriculare ale vehiculelor, însoţită de copii ale certificatelor de înmatriculare ale acestora.

Pe lângă documentele prevăzute anterior pentru fiecare vehicul, utilizatorii au obligaţia de a transmite în copie şi:

a) copia conformă de pe Certificatul de transport în cont propriu pentru transportul rutier de persoane şi, după caz, dovada utilizării, cu orice titlu, a acestor vehicule, în cazul vehiculelor autorizate pentru efectuarea transportului şcolar;

b) licenţa de traseu, în cazul vehiculelor folosite în transportul public local de persoane prin servicii regulate.

Vehiculele prevăzute la a) si b) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare pe perioada de valabilitate a documentelor transmise.

Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanta, utilizatorii acestora vor transmite Directiei Generale Permise de Conducere si Inmatriculari (DGPCI) vehicule lista cu numerele de inmatriculare ale acestora, in vederea marcarii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare si a tarifului de trecere.

Utilizatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) au obligatia de a transmite CNAIR, respectiv DGPCI, sub declaratie pe propria raspundere, orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.

Utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului pana la confirmarea, in scris, de catre CNAIR a includerii acestuia in baza de date sau, dupa caz, a modificarii acesteia.

Rovinieta prin SMS

Cumpara rovinieta pe portalul

www.erovinieta.ro

La achitarea tarifului de utilizare prin intermediul SMS, solicitantul:

a) Va transmite la numarul de telefon alocat, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr.1 la Ordonanta.

b) Va primi un mesaj text, prin care va fi informat ca rovinieta va fi emisa pentru datele furnizate, prevazute la lit. a)

c) Va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text

d) Va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va contine urmatoarele informatii care se inregistreaza in baza de date SIEGMCR

(i) Seria rovinietei

(ii) Numarul de inmatriculare al vehiculului

(iii) Tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute la anexa nr.1 la Ordonanta

(iv) Anul, luna, ziua expirarii valabilitatii rovinietei

Pe langa informatiile prevazute la alin. (8) lit. d), in baza de date a SIEGMCR se vor inregistra si urmatoarele informatii:

(i) Seria unica a tranzactiei

(ii) Numarul de indentificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat de baza de date a Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări

(iii) Anul, luna, ziua si ora de la care este valabila rovinieta

Pentru a achita rovinieta prin SMS:

 1. veti transmite la numarul de telefon 7500, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr.1 la Ordonanta si perioada pentru care solicita rovinieta, astfel:

In cazul autoturismelor (A) si vehiculelor de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone (B) veti transmite:

a) numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 1 pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVA1; sau

b) numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (A sau B) urmat de numarul 10 pentru rovinieta cu valabilitate de 10 zile. Ex: B00AJVA10

In cazul celorlalte categorii de vehicule (C – H) se va transmite numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia (C - H) pentru rovinieta cu valabilitate de 1 zi. Ex: B00AJVC

 1. veti primi un mesaj text, prin care veti fi informat ca rovinieta va fi emisa pentru datele furnizate in pasul anterior;
 2. veti confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text cu textul DA;
 3. veti primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va contine datele privind rovinieta emisa.
 4. IMPORTANT!!! In situatia in care dupa primirea SMS-ului de confirmare a emiterii rovinietei primiti un alt SMS cu textul “Rovinieta nu a fost emisa. SMS-ul de confirmare emitere rovinieta nu a putut fi transmis. Te rugam sa reiei procesul de emitere a rovinietei.” inseamna ca tranzactia nu a putut fi taxata de catre operatorul de telefonie mobila, iar rovinieta nu este valabila.

 

Categorie vehicul

Valabilitate

Conform OG nr. 15/2002
(TVA inclus)

Tarif aplicat de operatorii de telefonie pentru plata rovinietei prin SMS (fara TVA)

Orange

RCS

Telekom

Vodafone

A

Autoturisme

1 zi

2.5 €

2.4 €

2.18 €

2.31 €

2.35 €

10 zile

3.3 €

3.1 €

2.88 €

3.12 €

3.25 €

B

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mic sau egal cu 3,5 tone

1 zi

8,6 €

7.8 €

7.37 €

8.13 €

7.8 €

10 zile

11,5 €

10.2 €

9.86 €

10.88 €

10.25 €

C

Vehicule de transport marfă cu 3,5 tone mai mic decât MTMA mai mic sau egal cu 7,5 tone;

1 zi

4.0 €

3.8 €

3.46 €

3.63 €

3.75 €

D

Vehicule de transport marfă cu 7,5 tone mai mic decât MTMA mai mic decât 12,0 tone;

1 zi

7.0 €

6.4 €

5.98 €

6.21 €

6.4 €

E

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 tone cu maximum 3 axe, inclusiv

1 zi

9.0 €

8.1 €

7.66 €

7.82 €

8.0 €

F

Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egal cu 12,0 tone cu minimum 4 axe, inclusiv

1 zi

11.0 €

9.8 €

9.35 €

9.43 €

9.7 €

G

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto şi maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto

1 zi

4.0 €

3.8 €

3.46 €

3.63 €

3.75 €

H

Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto

1 zi

7.0 €

6.4 €

5.98 €

6.21 €

6.4 €

 

Informatii cu privire la sanctiunile aplicate pentru lipsa rovinietei valabile se obtin de la CESTRIN – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica, la numarul de telefon 021.317.11.25. In situatia in care doriti transmiterea unei petitii, ce are ca subiect un proces vebal de constatare a contraventiei pentru lipsa rovinietei, aveti posibilitatea de a va adresa CESTRIN prin e-mail la adresa info.rovinieta@cestrin.ro sau fax la numarul 021.315.15.84.

În situaţia emiterii rovinietei pentru un număr de înmatriculare eronat, se va solicita CNAIR SA corecţia în baza de date a numărului de înmatriculare şi, după caz, a numărului de identificare.

Solicitarea de corecţie, care trebuie să conţină toate informaţiile prevăzute în modelul care se regăseşte pe pagina web a CNAIR SA, se transmite prin e-mail, fax sau la adresa postala, împreună cu:

a) o copie de pe documentul care atestă emiterea rovinietei, cu excepţia cazului în care rovinieta a fost emisa prin intermediul serviciului de mesaje scurte;

b) o copie de pe certificatul de înmatriculare a vehiculului.

Pe lângă documentele prevăzute anterior, în cazul în care în documentul care atestă emiterea rovinietei este înscris un număr de înmatriculare alocat unui tip de vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere, utilizatorii străini au obligaţia de a transmite şi o copie de pe certificatul de înmatriculare a acestui vehicul.

Pe baza solicitării transmise, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA, se efectuează corecţia erorilor materiale, în cazul în care situatia expusa de catre solicitant se încadrează într- una dintre cele prevăzute în anexa la normele metodologice.

Utilizatorii vor fi informaţi, în scris, cu privire la modalitatea de soluţionare a solicitării de corecţie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la CNAIR SA. Utilizatorii nu pot considera rovinieta valabilă pentru numărul de înmatriculare şi/sau numărul de identificare pentru care solicită corecţia până la confirmarea, în scris, de către CNAIR SA a efectuării modificării în baza de date.

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitate acestora.

CNAIR SA nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal.

In aceasta situatie, puteti formula o contestatie la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, conform celor inscrise in procesul verbal primit.

Totodată, pentru a evita aplicarea unor alte sanctiuni contraventionale, va informam ca trebuie să vă adresaţi organului fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă aveţi domiciliul. Acesta va notifica DRPCIV cu privire la înstrăinarea vehiculului, în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglemetările în materie fiscală, pentru a efectua menţiunile necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate (RNEPCVI).

In cazul înregistrării vehiculului respectiv circuland fara rovinietă valabilă, mențiunea privind înstrăinarea acestuia (conform celor precizate mai sus), va fi adusă la cunoștință CNAIR SA, fiind astfel evitată întocmirea unui proces verbal de constatare a contravenției pe numele dvs.

In cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal.

 • prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
 • prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
 • prin e-mail la adresa chitanta@cestrin.ro;

 

Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului. Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing).

Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Sumele provenite din amenzile aplicate pentru lipsa rovinietei nu se constituie venit la bugetul CNAIR SA. Acestea se fac venit integral la:

 • bugetele locale, in cazul amenzilor aplicate persoanelor fizice, respectiv respectiv la bugetul local al unității/ subdiviziunii administrativ teritoriale în care contravenientul persoana fizica își are domiciliul;
 • bugetul de stat, in cazul amenzilor aplicate persoanelor juridice.

Amenzile care se cuvin:

 • bugetelor locale - se achită prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei (ex. ghiseul.ro daca institutia in contul careia persoana fizica intentioneaza sa faca plata amenzii, este inrolata);
 • bugetului de stat - se achită prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului.

In aceste conditii, intrucat CNAIR SA nu gestioneaza aceste conturi si mijloace de plata online, nu poate indica in procesele verbale intocmite pentru lipsa rovinietei:

- conturile dedicate ale administraţiilor publice locale in care personele fizice vor intentiona sa achite amenzile;

- conturile dedicate ale unităţilor Trezoreriei Statului in care personele juridice trebuie sa achite amenzile;

- mijloace de plata online administrate/ autorizate/ acceptate de administraţiile publice locale si de unităţile Trezoreriei Statului in care personele fizice si personele juridice, dupa caz, pot achita amenzile.

Pagini