---

You are here

  Autostrazi
AUTOSTRAZI CUPRINSE IN ANEXA MPGT - PERIOADA DE IMPLEMENTARE - POIM 2014-2020
OBIECTIVE IN PREGATIRE 
Nr.
Crt.
Denumire proiect Judete traversate Valoare estimata  executie lucrari
[mil. lei fara TVA]
Lungime
(km)
Alte detalii
0 1 2 4 5 6
I.  OBIECTIVE PENTRU CARE ESTE IN CURS DE ELABORARE DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE/ LICITAȚII LANSATE
1 AUTOSTRADA TRANSILVANIA        
1.1 Proiectare si executie Autostrada Nadaselu - Mihaiesti (3A2) km 8+700 - km 25+500 si Topa Mica - Zimbor (3B1) km 0+000 - km 13+260 Judetele Cluj, Salaj 1,398.75 30.06 Contractul de proiectare si executie  nr. 92/30792/26.05.2016 incheiat cu Asocierea ICM SpA - SC Viaponte Rom SRL pentru sectiunea 3A2 a fost reziliat prin Notificarea nr. 92/55337 din data de 25.07.2017.
Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.II 2018
Estimare atribuire contract si Antreprenor desemnat: trim. IV 2018
1.2 Proiectare si executie Autostrada Zimbor - Poarta Salajului (3B2) km 13+260 - km 25+500 Judetul Salaj 700.00 12.25 Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.I 2018
Estimare atribuire contract si Antreprenor desemnat: trim. IV 2018
1.3 Autostrada Transilvania, sectorul Poarta Salajului–Zalau, 3B3 Judetul Salaj     Revizuire SF. ( Lungimea traseului si valoare estimata vor fi furnizate dupa finalizarea documentatiei tehnice)
1.4 Tunel Meseș (parte din sectorul de autostrada Transilvania, sectorul Poarta Salajului – Zalau, 3B3) Judetul Salaj 897,4 2.40 SF in curs de elaborare.
S-a avizat studiul de traseu, aviz CTE-CNAIR nr. 4606/07.02.2017.
In prezent se fac observatii asupra studiului de fezabilitate, transmis in forma de draft catre CNAIR SA.
Documentatie (SF) in analiza; estimat avizare CTE-CNAIR februarie 2018
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.II 2018
Estimare atribuire contract si Antreprenor desemnat: trim. IV 2018
1.5 Proiectare si executie Autostrada Zalau–Nusfalau (3B4)  Judetele Salaj, Bihor 1,338.03 25.84 Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.I 2018
Estimare atribuire contract si Antreprenor desemnat: trim. IV 2018
1.6 Proiectare si executie Autostrada Suplacu de Barcau - Nusfalau (3B5) km 66+500 - km 80+054.044 Judetele Salaj, Bihor 407.00 13.55 Stadiul actual: Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.I 2018
Estimare atribuire contract si Antreprenor desemnat: trim. IV 2018
2 Autostrada Transilvania, Suplacu de Barcau - Borș, tronson 3C, km 4+200 - km 64+450. Bihor 991.30 60,25 Durata contractului pentru Loturile 1 și 2 este de 84 de luni și cuprinde: 6 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție.
Pentru Lotul 3 durata contractului este de 79 de luni și cuprinde: 4 luni perioada de proiectare, 15 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție.
Durata contractului de lucrări poate varia în funcție de perioada de garanție ofertată de operatorul economic desemnat câștigător.
În perioada următoare va avea loc evaluarea ofertelor, respectandu-se termenele și etapele procedurale, conform legislației în vigoare.
2.1 Lotul 1 (subsecțiunea 3C1), Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550) Bihor 377,6 26,35 Traseul acestui lot începe în zona localității Marca (intersecția cu DC95) la km 4+200. Traseul autostrăzii traversează lacul de acumulare Suplacu de Barcău la km 6+700 , după care intră în zona campului petrolier unde, la km 9+000, intersecteaza, DJ191B (Suplacu de Barcău-Foglaș). În continuare traseul autostrăzii se indreaptă spre vest, în lungul DN 19B (Suplacu de Barcău- Marghita), la sud de localitățile Dolea și Margine. La km 22+500, la sud de Abrum, traseul autostrazii traverseaza calea ferata Tauteu-Marghita, iar la km 24+300, la sud de Chiribiș, traseul intersectează DJ 191A (Chiribiș-Tauteu), unde a fost prevazut un nod rutier pentru legătura cu municipiul Marghita. Traseul va continua într-o zonă de campie, înscriindu-se în zona Chiraleu și Sinlazar, intersectând DN 19E, la km 30+480.
2.2 Lotul 2 (subsecțiunea 3C2): Chiribiș – Biharia (km 30+550 – km 59+100) Bihor 454,4 28,55 Acest lot începe în zona localității Sinlazar (intersecția cu drumul național DN19E), respectiv km 30+550, pe traseul subsecțiunii 3C-2. În continuare traseul se desfășoară într-o zonă de câmpie, cuprinsă între localitățile Mișca și Chislaz, unde DN19E (Chiribiș - Salard - Biharia) a fost deviat în lungul autostrăzii, pe o lungime de 4,2 km. Traseul trece apoi la sud de localitatea Poclusa de Barcău, se înscrie din nou în lungul DN 19 E, intre localitatile Sarsig și Haucești si intersectează DJ 767 (Tiglead - DN19E) la km 39+950. La km 40+980 traseul autostrazii trece prin zona Fegernic, pe o lungime de cca l00 m, intersectindu-se apoi la km 41+319 cu drumul comunal DC42. De aici traseul autostrăzii trece la nord de localitatea Fegernic, iar la km 48+500 se intersectează cu un drum local (la sud de Salard). Traseul autostrăzii continuă spre granița cu Ungaria, intersectând DN 19 E, la km 55+100, drum național care se deviază de la traseul existent pe o lungime de 1,8 km.
2.3  Lotul 3 (subsecțiunea 3C3) : Biharia - Borș (km 59+100 – km 64+450) Bihor 159,2 5,35 Lotul începe în zona localității Biharia (km 59+100). Traseul tranzitează o zonă de câmpie cuprinsă  între localitățile Biharia, Satu Nou și granița cu Ungaria. Intersectează DN 19 (Oradea-Satu Mare), la km 59+614, prin nordul localității Biharia. La km 59+875 este prevazut un nod rutier (nodul Biharia), cu 5 bretele rutiere și 3 pasaje . În apropierea acestui nod rutier se află calea ferata CF 402 Oradea-Satu Mare, pe care o intersecteaza la km 60+066. Acest lot încheie traseul autostrăzii Brașov-Cluj-Borș la km 64+450 (frontiera cu Ungaria).
3 Autostrada Sibiu - Pitesti  Arges, Valcea.
 Sibiu
7,531.00 123.00  
3.1 Lotul 1,  Sibiu și Boița (km. 0+000 - km14+150) Sibiu 765,8   Lotul 1 aferent Secţiunii 1, cuprins între km 0+000 și km 13+170, va începe în zona localităţii Șelimbăr, la intersecţia cu centura Sibiu. Aliniamentul va continua la vest de DN7, în paralel cu acesta, fiind amplasat într-o zonă colinară până la km 6, în zona localității Veștem. În continuare, traseul autostrăzii va traversa la vest de Tălmaciu, drumul judeţean DJ 105G, Avrig - Marsa - Tălmaciu – Sadu, până în zona Boița unde este prevăzut un nod rutier ce asigură conectivitatea temporară a autostrăzii Sibiu-Pitești cu DN7.
3.2 Lotul 2, Sectiunea  Boita - Cornetu, km 14+150 - km 44+500 Sibiu - Valcea   34.33 Amplasamentul/ constructia autostrazii se deruleaza paralel cu DN 7, fiind necesara considerarea unei documentatii complete, cu o analiza de risc completa pentru evitarea oricarei interferente intre constructia sectiunii si derularea traficului pe aliniamentul drumului existent
Calendar implementare:
•Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.I-II 2018
3.3 Lotul 3, Sectiunea Cornetu-Tigveni, km 44+500 – km 81+900  Valcea - Arges   35.30 Calendar implementare
•Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.I-II 2018
3.4 Lotul 4, Sectiunea Tigveni-Curtea de Arges, km 81+900 - km 91+758.82 Arges   9.86 Calendar implementare
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie - trim.I-II 2018
Stadiul actual:documentatie in curs de rectificare conform noilor conditii de contract publicate in HG 1 / 2018.
3.5 Lotul 5, Curtea de Argeș și Pitești (km 92+600 – 122+950) Arges 1,834.00 30.35 Durata contractului este de 120 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 48 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție.
Având în vedere noile prevederi legale în domeniul achizițiilor publice, valoarea propunerilor financiare este criptată în SEAP și poate fi accesată doar dupa finalizarea etapelor de evaluare a DUAE și a Propunerilor Tehnice.
Secțiunea 5 este amplasată în județul Argeș, are o lungime de 30.35 km, iar traseul acesteia va începe în zona localităţii Curtea de Argeș și va continua paralel cu râul Argeș, până la actuala centură a Municipiului Pitești
4 Autostrada de Centura a Mun. Bucuresti - sector Nord,
km 2+500 - km 52+070
Judetul Ilfov 2,999.69 49.57 In pregatire documentatie pentru lansarea procedurii de achizitie a contractului de proiectare si executie.
Documentatie de licitatie, in curs de elaborare la nivelul CNAIR
Estimare lansare procedura: trim. I 2018
Estimat atribuire contract: trim. IV 2018
5 Autostrada de Centură București, Sector Sud Judetul Ilfov 2,671.00 51.00  
5.1 Lotul 1, Sector 1 (Km 52+070 – Km 52+770), aferent Centurii Nord și Sectorul  2 (Km 52+770 – Km 69+000), aferent Centurii Sud, Judetul Ilfov 923.00 16,93 Durata contractului este de 102 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție și 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor.
5.2 Lotul 2 ( Km 69+000 - Km 85+300) Judetul Ilfov 881,7 16,3 Durata contractului este de 102 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție a lucrarilor.
5.3 Lotul 3, Sector 1 (Km 85+300 – Km 100+765) aferent Centurii Sud și Sector 2 ( Km 0+000 – Km 2+500), aferent Centurii Nord Judetul Ilfov 866,34 17,95 Durata contractului este de 102 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție a lucrărilor și 60 de luni perioada de garanție. 
6 Autostrada Dumbrava – Deva, lot 2, sectiunea E,
km 47+090 - km 56+220
Timis, Hunedoara  1,035.01 9.13 Caiet de Sarcini – pe circuitul de avizare al CNAIR
Estimare lansare procedura licitatie proiectare si executie: trim. I 2018
Valoare proiectare si executie:
Sectiunea E1: 237,126,200.80 lei
Sectiunea E2: 797,879,232.05 lei
II.  ALTE OBIECTIVE IN PREGATIRE PREVAZUTE IN MPGT (PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2014-2020)
1 A8 - Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni  Judetul Neamt, Iasi 4,813.65 134.00 SF 2011.
Decizia Directorului General privind elaborarea caietului de sarcini (PT+executie) nr. 1185/03.08.2017.
La data de 18.12.2017 Autostrada A8 Targu Mures – Iasi - Ungheni nu are Hotarare de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici,  respectiv nici Acord de mediu.
A fost constituit un grup de lucru comun BEI-CNAIR in vederea analizarii aliniamentului coridorului Autostrazii Targu Neamt-Iasi-Ungheni, precum si a  valorilor  de trafic aferente.
Documentatie pentru procedura achizitie servicii de proiectare - "Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate si elaborare Proiect Tehnic de Executie "Autostrada Tg. Neamt - Iasi - Ungheni", tronson IASI - UNGHENI - realizarea conexiunii la podul peste raul Prut" - in pregatire.
Podul peste Prut de la Ungheni (sector din A 8) Judetul Iasi 119.32 1.14 SF (Proiectant SC Expert Proiect 2002 SRL) - avizat in CTE - CNADNR SA (aviz nr. 4527/21.03.2016, CTE - MT nr. 56/65/ 03.11.2016). Urmeaza avizarea in CI dupa obtinerea Avizului de mediu. Obiectivele specifice ale proiectului au ca scop crearea unei căi de comunicație modernă cu implicații în dezvoltarea regională a zonei, în fluidizarea traficului, creșterea siguranței utilizatorilor, micșorarea timpilor de parcurs, scăderea poluarii la toate nivelurile în zonele în prezent tranzitate și scurtarea legaturilor rutiere cu Republica Moldova, Ucraina și Rusia.
2 Variantei de Ocolire Bacău Județul Bacău 773,65 30,8  În data de 12.02.2018, au fost depuse în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) următoarele oferte pentru procedura de achiziție publică a contractului "Proiectare și execuție varianta de ocolire Bacău":
Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL
Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL - SC TELOR INVEST SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E MANTOVANI SPA - SC DRUMURI SI PODURI GHEORGHENI SRL - SC SEARCH CORPORATION SRL
Asocierea SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL
Asocierea SC TEHNIC ASIST SRL - INGSTROYENGINEERING EOOD  - SC HOMSTRADE SRL - PATSTROY 92 AD - SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL
3 Drum expres Craiova Pitesti Arges - Dolj 3,700.00 121,115 Ofertele pentru cele 4 loturi ale drumului expres Craiova-Pitești se află în acest moment în faza de evaluare.Primul tronson al drumului expres Craiova – Pitești, va avea o lungime de 17 km și ar urma să fie construit între varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova și limita județului Dolj. Acest prim tronson va traversa teritoriile administrative ale localităților Craiova, Ghercești, Pielești și Robânești.Cel de al doilea tronson, format din două Loturi, va avea o lungime de 39,85 de km și urmează să fie construit  între limita  judeţelor Dolj şi Olt şi limita judeţelor Olt şi Argeş.
Cel de al doilea Tronson va traversa  teritoriile localităţilor Balş, Bârza, Piatra Olt, Slătioara, Ulmi, Slatina şi Valea Mare.Tronsonul 3 cu o lungime de 31,75 km va fi construit între km 57+550 și km 89+300 și va fi cuprins între intersecția cu DN 65, în apropierea municipiului Slatina și limita dintre județele Olt și Argeș, Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești va tranzita teritoriile localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optași, Tatulești, Colonești.Tronsonul 4 are o lungime de 31,81, va fi construit între limita administrativă dintre județele Olt și Argeș și intersectia cu autostrada 1 București - Pitești și va tranzita teritoriile localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni, Oarja.
4 Drum de mare viteză Ploiești-Buzău Prahova,
 Buzău
27.639.095,23 lei (TVA inclus)   Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Ploiești-Buzău”” este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Drum expres, poziția nr.3-Drum expres Ploiești-Buzău, având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014.
Durata proiectului 24 luni.
Efectele maxime ale proiectului după implementare vor fi atinse în momentul în care drumul de mare viteză Buzău-Focșani va fi implementat în întregime.
5 Drumul expres Buzău-Focșani Buzau.
Vrancea
29.361.900,69 lei (TVA inclus)   Proiectul ”Elaborarea documentației tehnico-economice pentru drumul expres Buzău-Focșani” este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Drum expres, poziția nr.6-Drum expres Buzău-Focșani, având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.
Durata proiectului 24 luni.
Efectele maxime ale proiectului după implementare vor fi atinse în momentul în care drumul de mare viteză Buzău-Focșani va fi implementat în întregime.
6 Drum de mare viteză Focșani-Bacău Vrancea 43.395.129,39 lei (TVA inclus)   Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză Focșani-Bacău””este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Drum expres, poziția nr.5-Drum expres Focșani-Bacău, având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.
Durata proiectului este de 24 luni.
Efectele maxime ale proiectului după implementare vor fi atinse în momentul în care drumul de mare viteză Focșani-Bacău va fi implementat în întregime.
7 Drum de mare viteză Bacău-Pașcani Iasi - Neamț 33,2 82 Proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru ”Drum de mare viteză BacăuPașcani””este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Drum expres, poziția nr.6-Drum expres Bacău-Pașcani, având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.
Durata proiectului este de 24 luni.
Efectele maxime ale proiectului după implementare vor fi atinse în momentul în care drumul de mare viteză Bacău-Pașcani va fi implementat în întregime.
8 Lotului 5 din autostrada Comarnic- Braşov Prahova.
Brasov
118,019  6,3 km în regim de autostradă și 3,7 km la profil de drum naţional cu 4 benzi Contractul a fost semnat cu Asocierea SC Alpenside SRL - SC Specialist Consulting SRL.
           
AUTOSTRAZI DE PERSPECTIVA CUPRINSE IN ANEXA MPGT
- PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2030 -
III Denumire proiect Judete traversate Lungime (km) Valoare estimata executie - conform MPGT (mil. lei fara TVA) Stadiu actual
0 1 2 4 3 8
1 Autostrada Tg. Mures - Tg. Neamt   183.80    
1.1. Sectiune Targu Mures - Ditrau
(Contract revizuire SF semnat in data de 20.05.2015)
Judetele Mures, Harghita 100.00 13,241.57 Contract revizuire SF semnat in data de 20.05.2015
Data de incepere a contractului - 20.11.2016. Contractul a fost suspendat pe 20.12.2016 datorită Raportului de control a Curții de Conturi si ulterior de catre DNA,iar in data de 19.01.2018.
Contractul a fost reziliat.
1.2 Autostrada Ditrau - Targu Neamt Judetele Harghita, Neamt 83.80 Procedura de licitatie - faza proiectare (revizuire SF) a fost anulata in data de 06.10.2015.
Referatul de necesitate pentru „Revizuire Studiu de Fezabilitate si Elaborare Proiect Tehnic pentru “Autostrada Ditrău – Târgu Neamț" a fost  transmis catre Directia Generala Economica si Financiara din cadrul CNAIR în vederea verificării si avizării. Procedura a fost suspendata in data de 20.12.2016 datorita Raportului  de Conturi al Curtii de Conturi si ulterior de catre DNA.Este in curs de analiza  aliniamentul coridorului Autostrazii Tg Mures-Iasi-Ungheni, precum si valorile de trafic aferente.
2 Autostrada Brasov - Bacau   Judetele Brasov, Covasna, Vrancea, Bacau 160.00 8,304.57 Procesul Verbal de anulare a procedurii a fost semnat in data de 19.04.2016.
Proiect de perspectiva, cu orizont de implementare 2021-2030. Se are în vedere promovarea fazei de pregătire a SF + PT în perioada 2014-2020.
           
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE CUPRINSE IN MPGT  PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2014 - 2020
- OBIECTIVE IN PREGATIRE - FAZA PROIECTARE - 
IV Denumire proiect Judete traversate Valoare estimata  executie lucrari
[mil. lei fara TVA]
Lungime
(km)
Stadiul actual
1 Autostrada Comarnic - Brasov, sector Comarnic-Predeal, km 115+300 - km 146+800 si sector Predeal-Cristian, km 146+800 - km 162+300 + reabilitate DN 73B" Judetul Prahova
Judetul Brasov
  47.00 Reluare procedură de licitație pentru revizuire SF.
Stabilire strategie reluare procedura de licitatie pentru proiectare si executie.
Termen estimat finalizare procedura: trim. I 2018
 
2 Proiectare si executie Autostrada Bucuresti - Brasov, Tronson Comarnic - Brasov
Lot 1: sector Comarnic - Predeal, km 111+300- km 115+300
Judetul Prahova
Judetul Brasov
206.90 4.00 Sectorul de autostrada cuprins intre km 111+300 - km 115+300  va fi integrat in  Studiul de fezabilitate aferent sectorului  "Comarnic-Predeal, km 115+300 - km 146+800 si sector Predeal-Cristian, km 146+800 - km 162+300 + reabilitate DN 73B" pentru a identifica o solutie coerenta, care sa asigure o rezolvare eficienta a situatiei din amplasament pe intreg tronsonul de autostrada. Stabilirea strategiei pentru reluare procedura de licitatie pentru revizuire SF.
Termen estimat finalizare procedura: trim. I 2018
 
3 Autostrada Sibiu - Brasov  Judetele Sibiu, Brasov 3,317.49    
3.1 Sectiunea Sibiu - Fagaras 73.00 Contract Revizuire Studiu de Fezabilitate in derulare.
Termen estimat pentru finalizare reactualizare SF trim II 2018
3.2 Sectiunea Fagaras - Brasov 33.77 In pregatire documentatie pentru lansare procedura achizitie elaborare SF.
Termen estimat pentru semnare contract faza proiectare trim III 2018