---

You are here

 

 

”Pregătirea proiectului de Autostradă Sibiu -Pitești și construcția Secțiunilor 1, 4 si 5”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 04.11.2019, încheierea Contractului de Finanțare nr.48 pentru proiectul "Pregătirea proiectului de Autostradă Sibiu-Pitești și construcția Secțiunilor 1,4 și 5" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, O.S.1.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T CENTRALĂ.

Obiectivul general al proiectului  este de a îmbunătăți eficiența economică a transportului românesc prin scurtarea timpului de călătorie între Sibiu-Pitești și implicit asigurarea conectivității la nivel național. Rezultatele așteptate ale proiectului sunt : 1. Realizarea Secțiunii 1, Sibiu-Boița, având ca principale caracteristici: construcția a 13,170 km de autostradă nouă de 2x2, a 4 poduri, a 3 pasaje superioare, a 3 viaducte, a unui spații de servicii, a 2 intersecții rutiere și a unui centru de coordonare și întreținere; 2. Realizarea Secțiunii 4, Tigveni-Curtea de Argeș, având ca principale caracteristici: construcția a 9,86 km de autostradă nouă de 2x2, a unei intersecții rutiere, a 4 poduri, a 2 pasaje superioare, a 6 viaducte și un tunel; 3. Realizarea Secțiunii 5, Curtea de Argeș-Pitești, având ca principale caracteristici: construcția a 30,351 km de autostradă nouă,a 3 intersecții rutiere, a 12 poduri, a 3 pasaje superioare, unui viaduct, a unei zone de parcare, a unui spații de servicii și a două centre de coordonare și întreținere.

Valoarea totală a  proiectului (conform Actului Aditional nr. 4/04.05.2022) este de 5.773.704.986,96 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-2.818.336.397,44 lei, 15% contribuția proprie-497.353.481,87 lei, restul de 2.458.015.107,65 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 103 luni, respectiv între data de 16.06.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 128749

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA.

Beneficiarul Proiectului: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  C.N.A.I.R. S.A.