---

You are here

La momentul la care va prezentati intr-unul din punctele de lucru ale distribuitorilor autorizatii de CNAIR sa incaseze tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta), pentru achitarea acesteia trebuie sa:
 • comunicati personalului distribuitorului numarul de inmatriculare al vehiculului asa cum este inscris in certificatul de inmatriculare;
 • comunicati personalului distribuitorului numarul de identificare al vehiculului (seria de sasiu), in cazul rovinietelor cu valabilitate de 90 zile si 12 luni, atunci cand se solicita acest lucru de catre personalul distribuitorului;
 • comunicati personalului distribuitorului tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

In urma furnizarii datelor, personalul distribuitorului va elibera un document, denumit "copie partener", document pe care vi-l va inmana, in vederea verificarii corectitudinii datelor inscrise si certificarii, prin semnatura, a corectitudinii acestora.

In cazul in care observati ca datele inscrise nu sunt conforme cu cele solicitate, returnati personalului distribuitorului copia partner nesemnata si solicitati eliberarea unui nou document, in conformitate cu cele solicitate.

In acesta situatie, personalul distribuitorului este obligat sa emita un nou document "copie partener".

In situatia in care datele inscrise in "copie partener" sunt conforme cu cele solicitate, trebuie sa semnati acest document, personalul distribuitorului urmand a va inmana exemplarul "copie clinet" al rovinietei, document ce va fi stampilat de distribuitor si va ramane in posesia dumneavoastra.

Doar emiterea de catre personalul distribuitorului a documentului "copie client" atesta inregistrarea in baza de date a rovinietei.

In cazul in care observati o eroare la inscrierea numarului de inmatriculare, dupa ce ati semnat documentul "copie partener", iar personalul distribuitorului a emis documentul "copie client" , puteti solicita corectia numarului de inmatriculare, in punctul de lucru al distribuitorului care a emis rovinieta, in decurs de 60 minute de la emiterea acesteia.

In vederea operarii acestei modificari, personalul distribuitorului va solicita o copie de pe certificatul de inmatriculare al vehiculului.

Pentru o astfel de solicitare, va fi emis de catre personalul distribuitorului, un document justificativ in doua exemplare identice astfel:

 • primul exemplar (Corectie Numar Auto - copie partener) se inmaneaza solicitantului in vederea certificarii prin semnatura a corectitudinii datelor;
 • al doilea exemplar (Corectie Numar Auto - copie client), emis dupa certificarea copiei partener, va fi stampilat de catre distribuitor si inmanat solicitantului;

Doar emiterea documentului (Corectie Numar Auto - copie client) atesta modificarea numarului de inmatriculare in baza de date.

In situatia emiterii rovinietei pentru un numar de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitata si efectuata corectia numarului de inmatriculare in termen de 60 minute de la emitere,la punctul de distributie unde a fost emisa rovinieta, utilizatorul poate solicita CNAIR - S.A. corectia numarului de inmatriculare in baza de date.

Solicitarea se transmite in original la CNAIR - S.A., conform formularului-tip care se regaseste pe pagina www.cnadnr.ro sectiunea Roviniete Cerere schimbare numar inmatriculare eronat, impreuna cu:

 • o copie a documentului copie client emis pentru numarul de inmatriculare eronat;
 • o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
 • o copie a documentului de plata.

Pe baza documentelor mentionate anterior, CNAIR va efectua corectia numarului de inmatriculare daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

 • numarul de identificare al vehiculului, inscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator;
 • in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numarul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule numarul de inmatriculare inscris in document, la data eliberarii rovinietei, nu era alocat unui vehicul;
 • in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor straini, numarul de inmatriculare inscris prezinta o eroare de maximum doua caractere si numarul de identificare al vehiculului nu este inscris;
 • rovinieta a fost emisa pentru numarul de inmatriculare al unui vehicul pentru care nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare;

Acest lucru se datoreaza faptului ca in urma vanzarii vehiculului noul proprietar nu a efectuat transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului in termenul prevazut de legislatia in vigoare (Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificarile si completarile ulterioare). Din acest motiv, in evidentele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, dumneavoastra figurati in continuare ca si detinator al vehiculului, iar in cazul utilizatorilor romani (persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in România) responsabilitatea achitarii rovinietei revine in exclusivitatea acestora.

CNAIR nu are niciun drept in aplicarea sanctiunilor altor persoane, decat celor inscrise in certificatul de inmatriculare ca detinatori sau ca utilizatori in baza unui drept legal.

In aceasta situatie, puteti formula o contestatia la procesul verbal emis, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliati sau isi are sediul firma dumneavoastra.

Totodata, va puteti adresa serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in a carui raza de competenta a fost inmatriculat vehiculul, in vederea depunerii unei notificari cu privire la instrainarea vehiculului. Notificarea trebuie sa fie insotita de copii de pe documentele justificative (contract de vanzare-cumparare, certificat de radiere fiscala pentru vehiculul in cauza).

 • in cazul in care ati achitat amenda contraventionala, conform celor inscrise in procesul verbal, trebuie sa trimiteti catre CESTRIN, prin una din metodele mentionate mai jos, copii ale documentelor care atesta plata amenzii contraventionale, impreuna cu o copie a procesului verbal si a instiintarii de plata.
 • prin posta, la adresa Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti
 • prin predare directa la sediul CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401 A, Sector 6, Bucuresti;

Va rugam sa pastrati originalele documentelor de plata.

In cazul utilizatorilor români care isi schimba numarul de inmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNAIR - S.A. la baza de date cu modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare.

In cazul utilizatorilor români si straini, in situatia schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea acestora numarul de identificare al vehiculului a fost inscris corect.

In conditiile in care la emiterea rovinietei numarul de identificare a vehiculului nu a fost inscris sau nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNAIR - S.A., in scris, efectuarea modificarii numarului de inmatriculare in baza de date a SIEGMCR. Pentru efectuarea modificarii utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitatile CNAIR - S.A. cu urmatoarele documente:

 • cerere scrisa, conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNAIR - S.A.;
 • cartea de identitate a autovehiculului in copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitatii.

Solicitarea se verifica pe loc si, daca cererea este justificata, se efectueaza modificarea in baza de date.

Odata cu modificarea numarului de inmatriculare in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atesta efectuarea modificarii si valabilitatea rovinietei pentru noul numar de inmatriculare, in doua exemplare, dintre care:

 • unul va fi stampilat de catre CNAIR - S.A. si va fi inmânat solicitantului;
 • unul va fi semnat de catre solicitant si va ramâne la CNAIR - S.A.

Atat pentru vehiculele care circula cu numere provizorii, cat si pentru vehiculele inregistrate, NU se achita rovinieta;

In cazul in care in sistemul informatic, pentru numarul de inmatriculare respectiv exista o rovinieta aflata in perioada de valabilitate, aceasta se considera a fi valabila pentru vehiculul dv., numai in cazul in care numarul de identificare pentru care a fost eliberata rovinieta respectiva este acelasi cu numarul de identificare din certificatul de inmatriculare al vehiculului detinut de catre dv., si rovinieta respectiva a fost eliberata pentru tipul de vehicul detinut de catre dv.

In cazul in care cele doua numere de identificare nu sunt identice, sau tipul vehiculului detinut de catre dv. este diferit de tipul vehiculului pentru care s-a emis rovinieta existenta in sistemul informatic, aceasta nu se considera a fi valabila pentru vehiculul detinut de catre dv., iar operatorul are obligatia sa va elibereze rovinieta solicitata.

NU

Restituirea sumei, corespunzatoare perioadei de neutilizare, se face numai la solicitarea utilizatorului, in situatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a:

 • dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
 • scoaterii definitive din România a vehiculului;
 • declararii furtului vehiculului.

In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita mai multe roviniete pentru perioade de valabilitate care se suprapun pentru cel putin o zi, contravaloarea perioadei de suprapunere a rovinietelor, se returneaza in baza unei solicitari de returnare a contravalorii tarifului corespunzator perioadei de suprapunere care se depune la CNAIR - S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare a vehiculului, ce va purta inscrisul "conform cu originalul", semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.

Suma ce se va returna, va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor si va fi returnata in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii solicitarii.

In situatia in care aveti nevoie de informatii suplimentare privind rovinieta va puteti adresa telefonic la numarul: 021.264.33.44 , de luni pana joi in intervalul orar 08:30 – 16: 30 si vineri in intervalul orar 08:30 – 14:00, sau pe email la adresa roviniete@andnet.ro

In situatia in care in certificatul de inmatriculare, pe langa detinatorul vehiculului, este inscris si utilizatorul acestuia, procesul verbal de constatare a contraventie va fi emis pe numele utilizatorului. Doar in situatia in care in certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise datele utilizatorului, procesul verbal de constatare a contraventiei va fi emis pe numele detinatorului (firma de leasing)

In prezent, puteti achitiona rovinieta prin intermediul SMS, daca detineti abonament sau cartela PrePay, de la operatorii de telefonie mobila ORANGE ROMANIA, VODAFONE ROMANIA, TELEKOM ROMANIA (fost COSMOTE) si RCS&RDS.

Conform prevederilor OG 15/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt exceptate de la achitarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta):

 • vehiculele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
  • unitatile Ministerului Apararii Nationale;
  • unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
  • unitatile Serviciului Roman de Informatii;
  • unitatile Serviciului de Informatii Externe;
  • unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
  • unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
  • Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
  • serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si subunitatile acesteia (x)Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;
  • Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
  • serviciile de ambulanta;
 • storice, conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului;
 • revazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;
 • folosite exclusiv in transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativa a unei localitati.
 • destinate transportului scolar.

Incepand cu data de 1 octombrie 2010, vehiculele mentionate anterior sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate ca vehicule exceptate in baza de date.

In vederea exceptarii de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-e) din Ordonanta, utilizatorii acestora sunt obligati sa comunice CNAIR - S.A., sub declaratie pe propria raspundere, lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor, insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare ale acestora.

Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanta, utilizatorii acestora vor transmite Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule lista cu numerele de inmatriculare ale acestora, in vederea marcarii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare si a tarifului de trecere.

Utilizatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) au obligatia de a transmite CNAIR - S.A., respectiv Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, sub declaratie pe propria raspundere, orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.

Utilizatorii nu pot considera vehiculul exceptat de la plata tarifului pana la confirmarea, in scris, de catre CNAIR - S.A. a includerii acestuia in baza de date sau, dupa caz, a modificarii acesteia.