---

You are here

CNAIR intocmeste situatiile financiare conform OMFP 2.844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Informatii publice:

  Situatii Financiare 2012   Situatii Financiare 2013   Situatii Financiare 2014   Situatii Financiare 2015   Situatii Financiare 2016   Situatii financiare preliminare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016   Situatii Financiare 2017   Raportari contabile semestriale la 30.06.2014   Raportari contabile semestriale la 30.06.2015   Raportari contabile semestriale la 30.06.2016   Raportari contabile semestriale la 30.06.2017   Situatii financiare preliminare pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017   Raportari contabile semestriale la 30.06.2018   Situatii Financiare 2018   Raportul auditorului independent 2018   Raportul administratorilor 2018   Raportari contabile semestriale la 30.06.2019   Situatii Financiare 2019   Raport cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor 2019   Raportul administratorilor 2019   Raportul auditorului independent 2019   Raportari contabile semestriale la 30.06.2020   Situatii Financiare 2020   Raport cu privire la remuneratiile administratorilor si directorilor 2020   Raportul administratorilor 2020   Raportul auditorului independent 2020   Raportare contabila semestriala la 30.06.2021   Situatii Financiare aferente anului 2021   Raport cu privire la remuneratiile Administratorilor si Directorilor 2021   Raportul Administratorilor 2021   Raportul Auditorului Independent 2021   Raportari contabile semestriale la 30.06.2022   Raport cu privire la remuneratiile Administratorilor si Directorilor 2022   Raportul Administratorilor 2022   Raportul auditorului independent 2022   Situatii financiare aferente anului 2022   Raportari contabile semestriale la 30.06.2023   Raportul Administratorilor 2023   Situatii financiare aferente anului 2023   Raportul auditorului independent 2023