---

You are here

 

 

 

București,03.01.2022

 

 

„Varianta de ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe”.

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.12.2021, Actul Adițional nr.4, la Contractul de Finanțare nr. 20/05.10.2018, pentru proiectul:

„Varianta de ocolire a Municipiului Sfantu Gheorghe”.

 

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica urmatoarele articole importante:

 

Conditii Generale:

Art.I. La articolul 2 – Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 56 de luni, respectiv intre data de 21.05.2018 si 31.12.2022, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. II- La articolul 23- Anexele Contractului, (alin 1), Anexa 2- Cererea de finantare se modifica Sectiunile :         ”Activitati previzionate”, „Buget- Plan actual de cheltuieli”, „Grafic de rambursare” conform cererii de finantare versiunea actualizata.

 

Art.III- La Articolul 23- Anexele Contractului, alin.(1), Anexa 1- Conditii specifice se modifica sectiunea II, Graficul de rambursare al cheltuielilor.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

 

Cod proiect:119822.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.