---

You are here

 

 

București  26.01.2022

Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legatura cu conexiune la

Drumul Expres Constanta-Tulcea-Braila

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 26.01.2022, Aplicația de Finanțare pentru proiectul Proiectare (SF, PT, DTAC) pentru Drumuri de legatura cu conexiune la Drumul Expres Constanta-Tulcea-Braila în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregătire proiecte de investiţii, Operațiunea - Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T centrală.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • Studiu de Fezabilitate elaborat
  • Proiect Tehnic de Executie elaborat

 

Valoarea totală a proiectului este de 8,622,040.04 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala - 6,223,266.53 lei, 15% contribuția proprie 1,098,223.50 lei, restul de 1,300,550.01 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 21 luni

Cod proiect 154381

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regioanala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.