---

You are here

 

 

București, 03.02.2022

 

„Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 01.02.2022, Actul Aditional nr.4, la Contractul de Finantare nr. 11/09.08.2018, pentru proiectul: „Revizuire/actualizare studiu de fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona Teplita din Sighetul Marmatiei”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

Art. I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin (2) se va modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

"Perioada de implementare a proiectului este de 105 luni, respectiv intre data de 01.04.2015 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inante de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor".

 

Cod proiect:121316.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.