---

You are here

Elaborarea și adoptarea celor 18 Ghiduri de Implementare ITS a fost o realizare semnificativă a proiectelor Easyway și EIP+, ambele fiind cofinanțate de Comisia Europeană.

Aceste ghiduri au fost structurate în două părți:

 • Partea A – conține cerințele de armonizare a fiecărui serviciu cu cele implementate deja în alte state membre ale Uniunii Europene,
 • partea B – conține cele mai bune practici pentru serviciul respectiv.

Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentelor Delegate de completare a Directivei 2010/40/EU (Directiva ITS) pentru furnizarea de:

 • servicii de informare pentru locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale (885/2013),
 • informații de trafic relevante pentru siguranța rutieră (886/2013),
 • servicii de informare în timp real a traficului la nivelul UE (2015/962)
 • informații de călătorie multimodale la nivelul UE (2017/1926),

precum și a evoluției rapide în domeniul digitalizării și al C-ITS (Sistemele de Transport Inteligente Cooperative), a fost necesară revizuirea acestor ghiduri.

Revizuirea ghidurilor a fost realizată în cadrul Activității 2 a proiectului Platforma Europeană ITS (EU EIP), în cele trei grupuri de experți pentru Servicii de informare a călătorilor, Managementul traficului și Mărfuri și logistică în strânsă colaborare cu alte platforme sau activități ce au contribuit cu un flux de expertiză, rezultate și bune practici.  

Platforma Europeană ITS (EU EIP) (www.its-platform.eu) este o acțiune pentru implementarea armonizată europeană a Serviciilor Sistemelor de Transport Inteligente (ITS Services). Este cofinanțată de Comisia Europeană, reprezentată de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), actualmente Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) prin intermediul Mecanismului de Conectare a Europei (Connecting Europe Facility – CEF). Ca urmare a acestei acțiuni a rezultat documentul intitulat Manual de Referință pentru implementarea armonizată serviciilor ITS în Europa  (Reference Handbook for Harmonised ITS Core Service Deployment in Europe), manual prin care s-a realizat comasarea tuturor documentelor anterioare, actualizate și care reprezintă bază esențială pentru o implementare armonizată și transfrontalieră a serviciilor ITS, prin faptul că:

 • ajută statele membre să adopte o abordare similară;
 • cuprinde o serie de îndrumări și sfaturi pentru utilizare de către autoritățile și operatorii rutieri;
 • este scris de practicieni și experți ITS;
 • se bazează pe un conținut elaborat și adoptat inițial de statele membre în 2012, actualizat parțial în 2015;
 • reprezintă o revizuire majoră pentru a reflecta cerințele în schimbare.

Manual de Referință a fost prezentat în la Congresul Mondial ITS, ce a avut loc la Hamburg, Germania, în perioada 11 – 15 octombrie 2021.

Accesand link-ul Platformei Europene ITS (EU EIP) www.its-platform.eu/reference-handbook veți putea găsi link-urile de descărcare ale Manualului de Referință.