---

You are here

Prin graficul de prestare a serviciilor pentru Contractul privind completarea Studiului de Fezabilitate și elaborarea Proiectului Tehnic, destinate construcției autostrăzii Comarnic – Brașov, Consitrans a propus astăzi scurtarea cu 69 de zile a termenului la care trebuie să predea Studiul de Fezabilitate.

Antreprenorul a transmis CNAIR S.A. că poate completa Studiul de Fezabilitate mai repede, deoarece a reușit să realizeze în termen mai scurt investigațiile și studiile din teren, activitățile de proiectare, evaluarea impactului asupra mediului și Analiza Cost-Beneficiu.

În aceste condiții, 17 mai 2023 este noua dată propusă de Consitrans pentru predarea Studiului de Fezabilitate.

Tot astăzi, Antreprenorul a depus documentația privind prima etapă a analizei multicriteriale (AMC1), în format fizic, după ce ieri a remis CNAIR S.A, documentația în format electronic.