---

You are here

Varianta de ocolire Mihăilești

 

 

București 22.12.2021

Varianta de ocolire Mihăilești

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a finalizat în data de 26.11.2021 contractul aferent investiției ”Construcția Variantei de ocolire Mihăilești-Finalizare lucrări”.

”Construcția Variantei de ocolire Mihăilești-Finalizare lucrări” este parte integrantă a proiectului  ”Varianta de ocolire Mihăilești”.

Obiectivul general al proiectului de construcție a variantei de ocolire Mihăilești este acela de a realiza o conexiune între infrastructura existentă la profil de drum național, cu devierea traficului de tranzit în exteriorul localității. În mod direct, implementarea conduce la îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea

transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

1.  3,18 km de drum național (varianta de ocolire)

2. 2 intersecții la nivel de tip giratoriu

3. 1 intersecție la nivel tip T (amenajare/racordare)

4. 2 parcări

Valoarea totală a proiectului:              67.134.952,12 lei;

Valoarea cofinanțării UE:                     46.353.305,56 lei;

Valoarea cofinanțării:                            8.179.995,10 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA:        12.601.651,46 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 120 luni, respectiv între data  01.01.2014 și data 31.12.2023 la care se adaugă, după caz, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect: 118005

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.