---

You are here

Raportul privind impactul asupra mediului și a Studiului de Evaluare adecvată, pentru proiectul CONSTRUIRE DRUM EXPRES PENTRU REALIZAREA CONEXIUNII DINTRE AUTOSTRADA A3 (ZONA TURDA) ȘI DRUM NAȚIONAL DN1 (ZONA TURENI)” în comuna Tureni, sat Tureni, nr. F.N., jud. Cluj, a fost depus.

Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul A.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-1400 și vineri, între orele 9-1300 și la sediul D.R.D.P. Cluj, din  municipiul Cluj-Napoca, strada Decebal, nr. 128, județul Cluj, în zilele de în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400.

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului și a studiului de evaluare adecvată va avea loc la Primaria Tureni, Str Principală, nr 243, Tureni, Jud. Cluj., în data de 28.12.2021., începând cu orele 16.00, precum și în regim electronic- teleconferinţă. Linkul de acces la teleconferință va fi publicat în data de 28.12.2021, începând cu ora 10.00 pe site-ul cluj.cnadnr.ro.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul A.P.M. Cluj din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj în zilele de luni-joi, între orele 9-1400 și vineri, între orele 9-1300, până la data de 28.12.2021.