---

You are here

În data de 23.12.2021, ANAP a validat documentația pentru atribuirea contractului destinat proiectării și execuției proiectului “Varianta de ocolire Buftea", iar Anunțul de Participare a fost transmis spre publicare.

Data limită pentru primirea ofertelor este 24.02.2022.

Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 192.270.068,97 și 227.496.949,70 Lei, fără TVA.

Varianta de Ocolire Buftea va avea o lungime de 5,77 km.

Obiectivul va porni de la km 17+100 al DN 1A ,cu orientarea nord, va ocoli pe partea de est complexul Avicola Buftea (zona propusă pentru construcția unor locuințe colective) și va continua pe culoarul natural care marginește canalul situat la est de localitatea Buftea, paralel cu DN 1A. 

La km 0+580 traseul va traversa denivelat un drum colector a cărui lărgire la 4 benzi este prevăzută în PUG, DJ 101 la km 2+785 și magistrala 300 a CFR, la km 4+600. Varianta Ocolitoare Buftea va face joncțiunea cu DN 1A, la km 21+700, utilizând strada Metalurgiei.

Durata de realizare a contractului este de 34 de luni din care, 10 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor va fi de minim 5 ani, dar aceasta poate să fie majorată de ofertanți până la  10 ani.