---

You are here

Reabilitare DN76 Deva-Oradea

 

 

București 23.06.2022

Reabilitare DN76 Deva - Oradea

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocata prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, a finalizat în data de 08.06.2022 contractul aferent investiției, "Reabilitare DN76 Deva-Oradea, km 0+000 - km 184+390 - Contract 5R11, Reabilitare DN76, sector Ionesti-Varfurile, km 55+425 - km 69+350 - Rest de executie".

Obiectivul general al proiectului il reprezinta îmbunătățirea eficienței traficului prin reducerea timpului de călătorie; îmbunătățirea eficienței transportului prin reducerea costurilor de operare și întreținere (atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorul de infrastructură); reducerea impactului asupra mediului si pentru a îmbunătăți accesibilitatea.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului:

  • 13,975 km drum reabilitat;
  • 5 poduri: - Pod km 55+872, peste valea Neamtului, la Ionesti, L=11,75m;

               - Pod km 58+199, peste canal de scurgere, la Halmagiu, L=9,30m;

               - Pod km 61+292, peste paraul Halmagel, la Halmagiu, L=24,70m;

               - Pod km 61+698, peste paraul Banestilor, la Halmagiu, L=21,15m;

               - Pod km 66+590, peste valea Leasa, L=16,60m;

  • 17 podete.

Valoarea totală a proiectului: 611.072.196,63 lei conform Actului Aditional nr. 5 din 07.04.2022

Valoarea cofinanțării UE 2014-2020: 388.947.689,42 lei.

Durata proiectului: 96 de luni, la care se adauga, daca este cazul si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor

Cod proiect: 112112

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare POIM 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.