---

You are here

Constructia Drumului expres Braila-Galati

 

 

București, 08.07.2022

„Constructia Drumului expres Braila-Galati”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 10.06.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.145 pentru proiectul „Constructia Drumului expres Braila-Galati” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea - Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

 

Obiectivul general al proiectului are in vedere dezvoltarea retelei rutiere, prin crearea unei cai moderne de comunicare care asigura o conexiune adecvata la reteaua TEN-T, cu implicatii în dezvoltarea regionala a zonei Braila – Galati.

 

Obiectivele specificeale proiectului sunt :

 

- construirea a 10.77 km de drum nou, 1 pod peste canal irigatii la km 6+620 si o structura de tip pod - viaduct - pasaj la km 10+963.

- reducerea timpului de calatorie pe reteaua rutiera TEN-T cu mimim 4%, în primul an de operare, de la 43.34 min la inceputul proiectului, la 41.08 min la sfarsitul proiectului, pentru autoturisme, si de la 47.87 min la inceputul proiectului, la 39.37 min la sfarsitul proiectului pentru marfa.

 

Valoarea totală a proiectului este de 506,438,896.08 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 308,771,918.89 lei, 15% contribuția proprie - 54,489,162.16 lei, diferenta de 143,177,815.03 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 65 luni, respectiv între data de August 2019 și Decembrie 2024 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 128444.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                  C.N.A.I.R. S.A.