---

You are here

 

 

București, 02.08.2022

"Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacau-Piatra Neamt"

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 20.07.2022, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 110/17.08.2021, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Drum expres Bacau-Piatra Neamt".

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 46 de luni, respectiv intre data 09.03.2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

 

Cod proiect:129340.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.