---

You are here

 

             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 București, 02.08.2022

„Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital București – Drumul Radial 1 (DR 1- Vest Expres)”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus, in data de 01.08.2022, Cererea de Finanțare pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital Bucuresti – Drumul Radial 1 (DR 1- Vest Expres)” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții, Operatiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Obiectivul specific ale proiectului este:

Elaborare Studiu de Fezabilitate.

 

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare realizarea etapei de proiectare pentru Drumul Radial 1 (DR 1-Vest Expres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Valoarea totală a proiectului este de 17.681.768,57 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de  Coeziune – 12.632.277,55 lei, 15% contribuția proprie – 2.229.225,45 lei, diferența până la valoarea totală reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 17 luni.

 

Cod proiect 154917.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.