---

You are here

 

 

București, 15.09.2022

 

 

„Autostrada Bucuresti- Brasov, tronson Comarnic- Brasov, Lot 2: sector Predeal- Cristian, km 162+300 – km 168+600 si drum de legatura”.

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 13.09.2022, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 35/20.05.2019, pentru proiectul:

„Autostrada Bucuresti- Brasov, tronson Comarnic- Brasov, Lot 2: sector Predeal- Cristian, km 162+300 – km 168+600 si drum de legatura”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica una dintre clauzele importante:

 

Conditii Generale:

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 224.666.816,29 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 150.009.208,01 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 26.472.213,17 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Cod proiect: 123691.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.