---

You are here

 

 

București, 15.09.2022

 

„Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de executie, asigurarea Asistentei tehnice pe parcursul executiei de lucrari si in perioada de garantie a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie:

 Drum de legatura pentru sporirea capacitatii de trafic intre DN6 (zona uzinei Ford) si drumul expres Craiova- Pitesti (tronsonul 1)

 

 

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 13.09.2022, incheierea Contractului de Finantare nr.165 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect tehnic de executie inclusiv PAC, Detalii de executie, asigurarea Asistentei tehnice pe parcursul executiei de lucrari si in perioada de garantie a lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie: Drum de legatura pentru sporirea capacitatii de trafic intre DN6 (zona uzinei Ford) si drumul expres Craiova- Pitesti (tronsonul 1)”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT globala.

 

Obiectivul general ale proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin

dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Elaborare Studiu de Fezabilitate, tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.)

2. Elaborare Proiect tehnic si Detalii de executie.

3. Elaborare Proiect pentru executarea lucrarilor de constructie (P.A.C.)

4. Asistenta tehnica pe toata perioada de executie a lucrarilor.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 1.791.249,96 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 1.297.669,45 lei, 15% contribuția proprie- 229.000,49 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv între data de 01.12.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 151674.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.