---

You are here

 

 

București, 17.10.2022

 

„Cresterea sigurantei rutiere pe drumurile cu 4 benzi de circulatie prin separarea sensurilor  de circulatie cu parapete rutier din beton”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii si MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, in calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 13.10.2022, incheierea Contractului de Finantare nr.181 pentru proiectul „Cresterea sigurantei rutiere pe drumurile cu 4 benzi de circulatie prin separarea sensurilor  de circulatie cu parapete rutier din beton” in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient; OS 2.5 Apel de proiecte ce vizeaza cresterea gradului de siguranta si îmbunatatirea conditiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investitii, Operațiunea- Cresterea gradului de siguranta si securitate pe toate modurile de transport si

reducerea impactului transporturilor asupra mediului.

 

Obiectivul general ale proiectului este: achizitia, transportul si montajul a 104,800 km de parapete prefabricate din beton montat pe suprafata carosabila (median), in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera a retelei de drumuri aflata in administrarea C.N.A.I.R.-S.A. prin scaderea numarului accidentelor rutiere ce au cauza principala nerespectarea regulilor de circulatie sau a evenimentelor deosebite.

Obiectivul specific al proiectului este: achizitia, transportul si montajul a 104,800 km de parapete prefabricate din beton montat pe suprafata carosabila (median) Nivel de protectie H2/Latime minima de lucru W5, in acest sens incheidu-se un Acord cadru cu o durata de implementare de patru luni

 

Valoarea totală a  proiectului este de 39.084.332,40 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 27.961.582,80 lei, 15% contribuția proprie- 4.934.396,97 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data de 1 ianuarie 2021 si 27 martie 2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 139886.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.