---

You are here

 

 

București, 25.10.2022

„Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni (servicii de proiectare pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate, elaborarea Proiectului pentru Autorizatia de Construire si Proiectul Tehnic de Executie”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 20.10.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.185 pentru proiectul „Autostrada Targu Neamt - Iasi - Ungheni (servicii de proiectare pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate, elaborarea Proiectului pentru Autorizatia de Construire si Proiectul Tehnic de Executie” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific - OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea - Creșterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

 

Obiectivele specificeale proiectului sunt :

 

  • Studiu de Fezabilitate revizuit
  • Proiect Tehnic de Executie elaborat

 

Valoarea totală a proiectului este de 72,894,247.01 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 52,218,063.63 lei, 15% contribuția proprie - 9,214,952.40 lei, diferenta de 11,461,230.98 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni, respectiv între data 01.05.2021 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 140334.

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.