---

You are here

 

 

București  26.10.2022

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital Bucuresti – Drumul Radial 9 (DR 9 – Sud Expres)"

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus în data de 25.10.2022, Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Obiectivul “Orbital Bucuresti – Drumul Radial 9 (DR 9 – Sud Expres)" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea - Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT centrala.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  • Elaborare Studiu de Fezabilitate

 

Valoarea totală a proiectului este de 24,169,050.00 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune - 17,266,050.00 lei, 15% contribuția proprie 3,046,950.00 lei, restul de 3,856,050.00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: 12 luni

Cod proiect 156769

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.