---

You are here

 

 

 

 

 

București, 19.10.2022

"Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni"

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 17.10.2022, Actul Aditional nr.6, la Contractul de Finantare nr. 19/05.10.2018, pentru proiectul: "Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru pod peste Prut la Ungheni".

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.6 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.125.144,14 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 774.010,37 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 136.590,07 lei.

 

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 214.543,70 lei.

 

 

Cod proiect:122606.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.