---

You are here

PNRR

 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

         

“Elaborare studiu de fezabilitate si Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire pentru obiective de siguranta rutiera in orasul Buftea”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul national de redresare si rezilienta, au convenit în data de 13.10.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.4 pentru proiectul „Elaborare studiu de fezabilitate si Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire pentru obiective de siguranta rutiera in orasul Buftea” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Obiectivul general al proiectului este: elaborarea studiilor de specialitate necesare executarii de lucrari  care vor conduce la  aplicarea masurilor de imbunatatire a conditiilor de siguranta a traficului rutier si pietonal, reducerea numarului de accidente, precum si imbunatatirea confortului in timpul calatoriei, gestionand in acelasi timp reducerea emisiilor de poluanti si reducerea impactului negativ asupra mediului

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Amenajare sens giratoriu pe DN 1A, intersectie cu strada Stirbei Voda (DJ 602), oras Buftea;

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Amenajare pasaj pietonal subteran pe DN1A km 19+800 la intersectia cu Bulevardul Mihai Eminescu, oras Buftea;

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investitii: Amenajare sens giratoriu pe DN 7, intersectie cu strada Milano DJ 602 km 37+100;

Valoarea totală a  proiectului este de 733.853,39 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de  617.641,50 lei, iar TVA aferent reprezinta 116.211,89 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.