---

You are here

Vineri, 25.11.2021, CNAIR SA a finalizat procesului de reevaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de ”Proiectare și Executie Autostrada de Centura București km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 3: km 39+000-km 47+600".

Ofertantul declarat câstigător este CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC), cu preţul de 397.996.117,63 lei fără TVA.

Durata contractului este de 30 de luni, din care 12 luni sunt destinate perioadei de proiectare și 18 perioadei de execuție a lucrărilor, după ordinul de începere.

Perioada de garanție este de 10 ani.

Lungimea acestui sector este de 8,60 km.

În cadrul contractului, viitorul antreprenor va realiza mai multe lucrări de artă complexe, incluzând 7 pasaje pe și peste autostradă, două dintre acestea având lungimi de 318,30 m, respectiv 466,50 m.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații și respectiv după soluționarea contestaților/ plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.