---

You are here

 

 

București, 08.12.2022

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 07.12.2022, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 55/18.12.2019, pentru proiectul: "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic, detalii de executie si D.T.A.C. pentru lucrarea „Alternativa Techirghiol"

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2) "Perioada de implementare a Proiectului este de 53 luni, respectiv intre data 01.08.2019 si data 31.12.2023 la care se adauga daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."
  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 6.833.920,09 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 4.917.297,87 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 867.758,45 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 1.048.863,77 lei.

Cod proiect:118712.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.