---

You are here

 

 

 

București, 12.12.2022

„Completare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Autostrada Brasov-Fagaras”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 07.12.2022, încheierea Contractului de Finanțare nr.205 pentru proiectul „Completare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Autostrada Brasov-Fagaras” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea - Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

 

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta economica a retelei de transport din România.

 

Obiectivele specificeale proiectului sunt :

  • Studiu de Fezabilitate
  • Proiect Tehnic

 

Valoarea totală a proiectului este de 22,249,794.78 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 15,693,905.76 lei, 15% contribuția proprie - 2,769,512.78 lei, diferenta de 3,786,376.24 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 64 luni, respectiv între data 01.09.2021 și 31.12.2026 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 152100

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.