---

You are here

 

 

București, Mai 2023

Pregătirea Proiectului de Autostradă Sibiu – Pitești și construcția Secțiunilor 1, 4 și 5

 

Traseul autostrăzii Sibiu  ̶  Pitești se va desfășura între Sibiu (intersecția cu Centura Sibiu) și Pitești (intersecția cu Centura Pitești) în zona centrală a României. Lungimea totală a traseului este de aproximativ 123 km. Autostrada Sibiu  ̶  Pitești face parte din coridorul de transport Pan  ̶  European nr. IV care traversează România de la Vest la Est pe direcția Nădlac  ̶  Arad  ̶  Timișoara  ̶ Lugoj  ̶  Deva  ̶  Sibiu  ̶  Pitești  ̶  București  ̶  Constanța. Sectorul de autostrada Sibiu  ̶  Pitești are o importanță majoră în fluidizarea traficului pe această direcție deoarece realizează cea mai scurtă legatură între zona de vest și centrală cu zona de sud-est a țării, realizând prima traversare a Munților Carpați, la o cotă maximă de 840m.

Proiectul este implementat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA și a fost împărțit în 5 secțiuni, astfel: Secțiunea I  ̶  Sibiu  ̶  Boița, Secțiunea II  ̶  Boița  ̶  Cornetu, Secțiunea III  ̶  Cornetu  ̶  Tigveni, Secțiunea IV  ̶  Tigveni  ̶ Curtea de Argeș și Secțiunea V  ̶  Curtea de Argeș  ̶  Pitești. 

Obiectivul general al autostrăzii Sibiu  ̶  Pitești  ̶  așa cum a fost acesta definit în cadrul MPGT (Master Plan General de Transport)  ̶  este acela de a se îmbunătăți eficiența economică a rețelei de transport din România. Construirea acestui sector de autostrada va asigura continuitatea coridorului de transport TEN-T (Rețeaua Transeuropeană de Transport) în România.

Rezultatele așteptate în urma implementării Proiectului de construire a autostrăzii Sibiu  ̶  Pitești sunt:

 • Reducerea timpului de călătorie între Sibiu și Pitești prin creșterea vitezei de circulație și reducerea distanțelor de parcurs;
 • Îmbunătățirea siguranței circulației pe ruta Sibiu  ̶  Pitești;
 • Reducerea costurilor operaționale ale autovehiculelor;
 • Îmbunătățirea mobilității populației, creșterea conectivității la nivel regional;
 • Îmbunătățirea calității vieții populației prin relocarea traficului de tranzit în afara localităților care în prezent sunt traversate de infrastuctura rutieră existentă și, implicit, reducerea impactului asupra mediului prin reducerea poluării fonice și a aerului;
 • Reducerea congestionării traficului pe rețeaua de drumui existentă.

Rezultatele obținute în urma construirii Secțiunii I  ̶  Sibiu  ̶  Boița, km 0+000  ̶  14+150, Lot 1  ̶  km 0+000  ̶  13+170 sunt:

 • construirea a 13.170 km de tronson nou de autostrada 2x2;
 • 2 noduri rutiere;
 • 4 poduri;
 • 3 viaducte;
 • 21 pasaje inferioare, 1 pasaj superior;
 • 1 zonă de deservire;
 • 1 Centru de Întreținere și Coordonare.

Valoarea proiectului pe sectiunile 1, 4 si 5 este de 6.099.088.462,78 lei și este cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 astfel:

 • 85% (din valoarea eligibilă), respectiv 3.050.400.951,59 lei  ̶  contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune;
 • 15% (din valoarea eligibilă), respectiv 538.306.050,25 lei  ̶  cofinanțarea eligibilă a CNAIR SA;
 • 2.510.381.460,94 lei (diferența) reprezintă cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

Stadiul implementării proiectului aferent Secțiunii I:

 • Lucrările au fost finalizate, termenul contractual de finalizare fiind 30 Aprilie 2023;
 • La data de 15.12.2022 a avut loc Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru tronsonul nou de autostradă (împreună cu nodurile rutiere, cele 4 poduri, 3 viaducte, 21 pasaje inferioare și pasajul superior, zona de deservire), ocazie care a determinat Deschiderea Traficului Rutier pe tronsonul nou de autostradă Sibiu  ̶  Boița, km 0+000  ̶  13+170;
 • La data de 27.04.2023 a avut loc  Recepția la Terminarea Lucrărilor pentru lucrările aferente Centrului de Întreținere și Coordonare și lucrările de realizare plantații și aliniamente pentru ghidarea liliecilor.

 

Cod proiect: MySMIS 128749

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.