---

You are here

 

 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

“Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea a 3 pasaje pietonale subterane (DRDP Iasi)”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, au convenit în data de 31.07.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr. 34 pentru proiectul “Elaborare Studiu de fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea a 3 pasaje pietonale subterane (DRDP Iasi)” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

 

Obiectivul general al proiectului are ca obiect cresterea mobilitatii pe rețeaua de infrastructură rutieră TEN-T, asigurand cresterea gradului de siguranta rutiera in aria de incidenta a judetelor Iasi si Neamt, prin scaderea numarului de accidente rutiere si fluidizarea traficului.

 

Obiectivul specific consta in:

  • Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 1: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 15 in zona km 286+884,localitatea Bicaz, jud. Neamt;
  • Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 28 in zona km 27+330, localitatea Targu Frumos, jud. Iasi;
  • Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect pentru Autorizarea Lucrarilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investitii: Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 28 in zona km 47+810, localitatea Podu Iloaiei, jud. Iasi.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 1.167.315,41 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 343.328,06 lei, cofinantarea nationala reprezinta 637.609,26 lei, iar TVA aferent reprezinta 186.378,09 lei.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului incepe de la data semnarii acestuia, respectiv din 31 iulie 2023 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.