---

You are here

 

 

  

București,07.08.2023

 

Constructia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit în data de 01.08.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr.255 pentru proiectul „Constructia Centurii de Ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6” in vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific - OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - proiecte noi de investitii, Operațiunea - Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T globala.

 

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezinta sporirea mobilitatii si asigurarea conectivitatii regiunii din zona de incidenta a proiectului cu regiunile invecinate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

 

  • Construirea a 9,889 km de drum, 1 pod, 2 pasaje, 1 parcare de scurta durata si 2 intersectii giratorii.
  • Reducerea timpului de parcurs cu aproximativ 9%, respectiv cu 9 minute pentru deplasarile cu autoturismul si 7%, respectiv 7 minute pentru deplasarile vehiculelor de marfa.

 

 

Valoarea totală a proiectului este de 196,963,191.84 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 141,094,389.28 lei, 15% contribuția proprie – 24,899,009.88 lei, diferenta de 30,969,792.68 lei reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 97 luni, respectiv între data 25.12.2015 și 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect 152568

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.