---

You are here

"Varianta de ocolire Timisoara Sud”

 

 

București, 10.08.2023

"Varianta de ocolire Timisoara Sud”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 09.08.2023, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 54/17.12.2019, pentru proiectul: "Varianta de ocolire Timisoara Sud”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 268.163.049,21 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 179.693.704,48 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 31.710.653,74 lei.

 

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 56.758.690,99 lei.

 

Cod proiect:119142.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.