---

You are here

 

 

București, 10.08.2023

"Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1 – Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic - Predeal”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 09.08.2023, Actul Aditional nr.2, la Contractul de Finantare nr. 97/01.04.2021, pentru proiectul: "Masuri de sporire a capacitatii de circulatie pe DN1 – Valea Prahovei, sectorul de drum Comarnic - Predeal”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica urmatoarele conditii importante:

 

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 3.070.097,23 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 2.184.901,98 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

 

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 385.570,93 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 499.624,32 lei.

 

Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2) "Perioada de implementare a Proiectului este de 31 luni, respectiv intre data 01.06.2021 si data 31.12.2023 la care se adauga daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."

 

 

Cod proiect:139645.

 

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.