---

You are here

Luni, 04.09.2023, ca urmare a finalizării procesului de evaluare a ofertelor, au fost transmise comunicările de rezultat pentru procedura de atribuire a contractului având ca obiect proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău - Chiribiș (km 4+200 - km 30+550).

Oferta declarată câștigătoare este cea depusă de ăatre CONSTRUCTII ERBASU SA având un preț de 884.123.669,17 lei fără T.V.A.

Contractul va fi finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile.

În cadrul obiectivului de investiții vor fi realizate 8 poduri, 8 pasaje și 3 viaducte, printre care și un pod de o complexitate tehnică ridicată, peste lacul de acumulare, la km 6+655, cu o lungime de aproximativ 1,8 km.

Durata contractului de proiectare și execuție este de 24 de luni, din care 6 luni pentru etapa de proiectare și 18 luni pentru perioada de execuțăie a lucrărilor.

Perioada de garanție, conform factorului de evaluare licitat de către ofertantul câștigător este de 120 de luni.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații si respectiv după soluționarea contestaților/ plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire.