---

You are here

 

 

Bcurești,21.09.2023

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“Autostrada A8, Targu Mures- Targu Neamt, Sectiunea III:

Leghin- Targu Neamt”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul national de redresare si rezilienta, au convenit în data de 19.09.2023, încheierea Contractului de Finanțare nr.37 pentru proiectul “Autostrada A8, Targu Mures- Targu Neamt, Sectiunea III: Leghin- Targu Neamt” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta  4. Transport sustenabil.

 

Obiectivul general al proiectului este: necesitatea imbunatatirii si eficientizarii retelei de  transport avand in vedere traficul rutier in continua crestere, imbunatatirea conectivitatii la nivel regional, cresterea mobilitatii populatiei, scaderea numarului de accidente si reducerea timpilor de calatorie. Noua infrastructura va scurta timpul mediu de deplasare pe relația Targu Mureș – Targu Neamț cu circa 40%, iar viteza medie de deplasare va crește cu 47%.

Prin implementarea proiectului, se va asigura dezvoltarea reţelei rutiere, prin crearea unei infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T Core, o legătura rapida şi sigură intre Autostrada Transilvania (Braşov - Borş) şi coridorul IX Pan European (Bucureşti-Focşani-Albiţa).

Obiectivele specifice ale proiectului:

Proiectul constă în construirea a 29,912 km de autostrada cu o platforma de 26,00 metri, inclusiv 2 noduri rutiere, 13  poduri, 8 pasaje, 2 viaducte si 3 ecoducte .

Aliniamentul autostrazii este prevazut cu sisteme ITS, toate informatiile urmand un flux de colectare in Centrul de Intretinere si Coordonare, centru cu dubla functionalitate: de interventie pe timp de iarna, respectiv de comunicare cu sistemele inteligente de transport pentru avertizare in timp util.

Valoarea totală a  proiectului este de 2.505.257.169,57 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de  899.571.533,56 lei, contributia publica nationala 1.209.189.590,00 lei iar TVA aferent reprezinta 396.496.046,01 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de la data semnarii Contractului de Finantare pana la data de 31.12.2026.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.