---

You are here

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 București,25.09.2023

„Proiectare si executie Autostrada Timisoara – Moravita- Sector granita”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus, in data de 20.09.2023 Aplicatia de Finanțare pentru proiectul „Proiectare si executie Autostrada Timisoara – Moravita- Sector granita” in vederea obtinerii unui grant alocat prin prin CEF-T-202-MILMOB —LUCRARI  (CEF 2 Transport – Adaptarea retelei rutiere TEN – T la utilizarea duala civila- aparare; Pachetul Mobilitate Militara). CEF 2 - Pachetul de mobilitate militară promovează acțiuni care contribuie la adaptarea infrastructurii de transport pentru a permite deplasarea trupelor și echipamentelor militare.

 

Obiectivul general al proiectului este : construirea unei noi infrastructuri de transport amplasate pe rețeaua TEN-T din România, precum și a conexiunii transfrontaliere dintre România și Serbia, pentru a asigura un trafic rutier fluid și o stare tehnică corespunzătoare, în conformitate cu cu reglementarile in vigoare.

 

Obiectivul specific al proiectului este: construirea unei autostrăzi cu 2x2 benzi de circulatie, conform prezentului formular de cerere, parte a Rețelei Centrale TEN-T, pentru utilizarea dublă a infrastructurii de transport, în scopul îmbunătățirii atât a mobilității civile, cât și a celor militare.

Lungimea totală a autostrăzii este de 2,1 km. Proiectul mai include 3 poduri, 1 nod rutier, 1 centru de intretinere si 1 punct de frontiera cu o suprafata de 29 de hectare.

Implementarea proiectului va conduce la îmbunătățirea condițiilor de trafic, la reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor, precum și la o reducere semnificativă a timpului de călătorie.

 

Valoarea totală a proiectului este de 266.582.203,00 Euro din care contributia Uniunii Europene este de 133.291.101,50 Euro .

Nr. Proiect: 101157746.

Durata proiectului: 36 de luni.

 

Date de contact: Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.