---

You are here

 

 

București, 12.10.2023

„Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii 

Varianta ocolitoare Sibiu Sud”

 

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. in parteneriat cu Judetul Sibiu, in calitate de Beneficiar al finantarii,  și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 06.10.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.260/06.10.2023 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii Varianta ocolitoare Sibiu Sud, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare - Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT centrala.

Obiectivul general al proiectului:  considerand ca transporturile reprezinta motorul economiei, la nivel national si european, se doreste sustinerea unei dezvoltari economice sustenabile plecand de la asigurarea unei infrastructuri corespunzatoare. Astfel se doreste imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului: il reprezinta elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a proiectului este de 4.258.266,40 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune– 3.047.726,00 lei, 15% contributia proprie – 537.834,00 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 30 luni, respectiv intre data de 21.07.2021 si 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 157924.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.