---

You are here

 

 

București, 17.10.2023

"Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Comarnic-Brasov, Lot 2: sector Predeal-Cristian, km 162+300 – km 168+600 si drum de legatura”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 05.10.2023, Actul Aditional nr.4, la Contractul de Finantare nr. 35/20.05.2019, pentru proiectul: "Autostrada Bucuresti - Brasov, tronson Comarnic-Brasov, Lot 2: sector Predeal - Cristian, km 162+300 – km 168+600 si drum de legatura”.

Prin semnarea Actului Aditional nr. 4 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 224.666.816,29 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala in suma de 149.584.208,02 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM, este de 26.397.213,16 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 48.685.395,11 lei.

Cod proiect:123691.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.