---

You are here

 

 

București, 29.11.2023

„ Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti - Faza II”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 28.11.2023 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Infrastructura integrata pentru zona orbitala a Municipiului Bucuresti - Faza II” in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport 2021-2027, în cadrul componentei RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale- Fondul de Coeziune; Prioritate: P1.Îmbunătățirea conectivității primare rutiere; Obiectiv specific: RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Investiții pentru realizarea unor secțiuni de infrastructură rutieră de mare viteză pe rețeaua primară- FC.

Obiectivul general al proiectului consta in: realizarea unei infrastructuri rutiere de înaltă calitate, ca parte a rețelei naționale de infrastructură rutiera, pentru a facilita traficul de marfă și pasageri pe distanțe lungi, precum și traficul local specific zonei metropolitane, asigurând în același timp un nivel adecvat de siguranță a traficului; cresterea accesibilitatii în zonă și noi oportunități de investiții datorită unei executiei unei infrastructuri noi și modernizate care generează: economii de timp și costuri reduse de deplasare pentru toți utilizatorii drumului. Proiectul este parte din reteaua TEN - T Centrala, cuprinzand zona de tranzitare, la profil de autostrada, a municipiului Bucuresti.

Obiectivul specific al proiectului il reprezinta construirea a 49,57 km de autostrada, inclusiv 30 de poduri si pasaje, 5 noduri rutiere, 5 parcari, 1 Centru de Coordonare si Intretinere, 1 Punct de sprijin si de intretinere si 1 spatiu de servicii.

Valoarea totală a proiectului este de 16.720.898.187,97 lei și va fi finantat prin Programul Transport 2021-2027 din care contributia proprie – 4.037.609.228,53 lei.

Durata proiectului: 122 luni.

Cod proiect: 313554.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.