---

You are here

VARIANTA DE OCOLIRE BEIUS

 

 

București, 09.04.2024

"VARIANTA DE OCOLIRE BEIUS

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. si JUDETUL BIHOR in calitate de Beneficiar si MINISTERUL TRANSPORTURILOR si INFRASTRUCTURII in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 03.04.2024, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 258/02.10.2023, pentru proiectul: "VARIANTA DE OCOLIRE BEIUS”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Proiectului (Etapa I si Etapa II) este de 403.106.936,29 lei;

Valoarea totala a contractului de finantare aferenta Etapei I POIM este de 145,923,956.57 lei.

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionalaaferent Fazei I in suma de 102,747,980.39 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului de 15% la POIM aferent Fazei I, este de 18,131,996.54 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA aferenta Fazei I POIM este 25,043,979.64 lei.

Cod proiect:152124.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.