---

You are here

 

 

București, 08.04.2024

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

„Implementarea si integrarea sistemelor ITS pe Autostrada 1 Sibiu-Holdea”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, au convenit în data de 03.04.2024, încheierea Contractului de Finanțare nr. 53 pentru proiectul „Implementarea si integrarea sistemelor ITS pe Autostrada 1 Sibiu-Holdea” în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea sistemelor inteligente de transport (ITS) pentru a spori eficiența și siguranța transporturilor.

Obiectivul specific al acestui proiect este obținerea Documentației de Avizare Lucrări de Intervenție, implicit a Autorizației de Construire, a Proiectului Tehnic,  în conformitate cu HG nr. 907/2016, precum și implementarea sistemului ITS pe sectoarele de autostradă A1 de la Sibiu la Holdea, remedierile necesare (din punct de vedere tehnic, acolo unde este cazul) și realizarea la CIC Săliște a Centrului de Monitorizare și Informare, în vederea integrării,  gestionării și monitorizării subsistemelor/ echipamentelor ITS de pe tronsonul de autostradă cuprins între Sibiu și Holdea, în conformitate cu legislația pentru implementarea și integrarea Sistemelor de Transport Inteligente

Valoarea totală a  proiectului este de 11.095.649,30 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 7.491.512,33 lei, cofinantarea nationala reprezinta 1.832.562,71 lei, iar TVA aferent reprezinta 1.771.574,26 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului incepe de la data semnarii acestuia, respectiv din 03.04.2024 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.