---

You are here

 

 

București, 08.04.2024

Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasov

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 05.04.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada Bucuresti-Brasov, tronson Ploiesti-Brasovin vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.1

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului:

  • Completarea/ Revizuirea Studiului de Fezabilitate (SF), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
  • ElaborareaProiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (PAC) și asistență tehnică până la obținerea autorizației de construire de către Beneficiar (CNAIR);
  • Elaborarea Proiectului Tehnic de Executie (PTE), tinand cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

Valoarea totală a proiectului este de 73.084.259,17 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 6.031.836,52 lei, contributia proprie – 55.602.038,80 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 11.450.383,85 lei.

Durata proiectului: 83 luni.

Cod proiect: 319035.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.