---

You are here

Pasaj Italsofa (Baia Mare-Grosi)

 

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Pasaj Italsofa (Baia Mare-Grosi)

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, au convenit în data de 29.03.2024, încheierea Contractului de Finanțare nr. 52 pentru proiectul Pasaj Italsofa (Baia Mare-Grosi)în vederea acordării finanțarii prin Planul National de Redresare si Rezilienta,Componenta  4. Transport sustenabil; Reforma R1 - Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / Investitia I3 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta:

  • asigurarea unei circulații în deplină siguranță și confort;
  • asigurarea scurgerii apelor de pe platforma drumului;
  • desfăşurarea traficului de mic gabarit şi de mare tonaj în condiţii optime; încurajarea dezvoltării economice zonale, dezvoltare bazată pe creşterea turismului şi a investiţiilor la nivel de județ;
  • deplasarea în condiţii normale a posibililor turişti;
  • stabilizarea socială a zonei prin contribuția la reîntoarcerea locuitorilor care au migrat către alte orașe sau zone;posibilitatea de acces în condiții optime a mijloacelor de intervenție rapidă în caz de nevoie (pompieri, ambulanță, poliție etc.), precum și a mijloacelor auto pentru transportul școlar și cel public;
  • reducerea factorilor poluanți de mediu.

Valoarea totală a  proiectului este de 77,225,706.83 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 18,318,692.41 lei, cofinantarea nationala reprezinta 46,673,698.29 lei, iar TVA aferent reprezinta 12,233,316.13 lei.

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului incepe de la data semnarii acestuia, respectiv din 29.03.2024 pana la 31.12.2026, aceasta cuprinzand, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.