---

You are here

 

           

București, 08.05.2024

 

„Constructia Variantei de ocolire Barlad - faza 2”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 08.05.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul „Constructia Variantei de ocolire Barlad- faza 2” in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Prioritate: P2. Îmbunătățirea conectivitatii secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Acțiuni care contribuie la realizarea Obiectivului Specific OS 3.1.

Obiectivul general al proiectului: Proiectul isi pastreaza obiectivele initiale, lungime tronson de drum proiectat 11,281 km; poduri: 4 buc; pasaje: 3 buc; intersectii: 2 buc; parcari: 2 buc, cu precizarea ca pentru o abordare unitara a implementarii si monitorizarii s-a urmarit identificarea unor indicatori de fazare cuantificabili si auditabili, care sa corespunda celor 2 faze, dupa cum urmeaza: o Faza 1 – lucrari executate si platite pana la data prezentei cereri de finantare, respectiv lucrari decontate in cadrul contractului de proiectare si executie lucrari; o Faza 2 – lucrari executate si platite in perioada de eligibilitate aferenta PT 2021-2027. In Faza 1 au fost construite 3 poduri si 2 pasaje.

Obiectivul specific al proiectului este: Constructia 1 pod, 1 pasaj, 2 intersectii, 2 parcari si 11,281 km de drum (Faza 2).

Valoarea totală a proiectului este de 96.922.895,96 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională– 32.920.695,53 lei, contributia proprie– 49.381.043,30 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile.

Durata proiectului: 102 luni.

Cod proiect: 323649.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul PT 2021- 2027.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

  

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.