---

You are here

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 10.05.2024, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 244/12.06.2023, pentru proiectul: „Modernizare DN52 Alexandria- Tr. Magurele km 1+350- km 44+600, km 49+194- km52+649”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica una dintre clauzele importante:

 

Art.10, alin.(1) din Contractul de Finantare-Conditii Generale:

 

Art.1. La Articolul 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Proiectului „Modernizare DN52 Alexandria- Tr. Magurele km 1+350- km 44+600, km 49+194- km52+649” este de 173.788.706,87 lei (Etapa I si Etapa II), din care valoarea eligibila totala a proiectului (Etapa I si Etapa II) este de139.475.922 lei. iar valoarea aferenta Etapei I POIM se modifica dupa cum urmeaza:

Valoarea totala aferenta Etapei I POIM este de 57.145.626, 20 lei.

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala  aferenta Etapei I POIM, este în sumă de 38.880.483,67, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului aferenta Etapei I POIM este în sumă de 6.861.261,82 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA aferent Etapei I si II.

 

Cod proiect: 138026.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.