---

You are here

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A proiectul INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 10.05.2024 Cererea de Finanțare pentru „Constructia centurii de ocolire Craiova Sud DN56-DN55-DN6” in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Prioritate: P1. Îmbunătățirea conectivitatii secundare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale; Operațiune: : Investiții pentru realizarea unor secțiuni de infrastructură rutieră de mare viteză pe rețeaua primară- FC.

 

Obiectivul general al proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru resterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

 

Valoarea totală a proiectului este de: 117.599.292,62 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: Valoare contributiei proprii – 99.091.683,03 lei iar diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile.

Durata proiectului: 48 luni.

Cod proiect: 322181.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul PT 2021- 2027.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.