---

You are here

Miercuri, 15.05.2024, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractelor pentru „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire pentru realizarea obiectivului de investiții”:

Lot 1: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1 în zona km 53+590, localitatea Bărcănești, județul Prahova;
AnchorLot 2: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 88+900, localitatea Blejoi, județul Prahova;
Lot 3: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 97+140, localitatea Lipănești, județul Prahova;
Lot 4: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 101+720, localitatea Măgurele, județul Prahova;
Lot 5: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 102+785, localitatea Măgurele, județul Prahova;
Lot 6: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1A în zona km 111+850, orașul Vălenii de Munte, județul Prahova; 
Lot 7: Amenajare pasaj pietonal subteran DN 1B în zona km 42+970, orașul Mizil, județul Prahova

Ofertanții desemnați câstigători în cadrul celor sapte loturi ale procedurii de achiziție publică sunt:

Lot 1 - TQM MANAGEMENT SRL cu un preț de  300.000,00 lei fără T.V.A.

Lot 2 - LIKE CONSULTING S.R.L.  cu un preț de  302.000,00 lei fără T.V.A.

Lot 3 - RUTIER CONEX XXI S.R.L. cu un preț de  295.000,00 lei fără T.V.A.

Lot 4 - RUTIER CONEX XXI S.R.L. cu un preț de  295.000,00 lei fără T.V.A.

Lot 5 - RUTIER CONEX XXI S.R.L. cu un preț de  295.000,00 lei fără T.V.A.

Lot 6 - TQM MANAGEMENT SRL  cu un preț de  300.000,00 lei fără T.V.A.

Lot 7 - TQM MANAGEMENT SRL  cu un preț de  300.000,00 lei fără T.V.A.

Durata fiecarui contract este de 150 de zile, dintre care 90 de zile sunt pentru elaborarea studiilor de fezabilitate (SF - Etapa I) și 60 de zile sunt pentru elaborarea Proiectelor pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire (PAC - Etapa II).

Prin elaborarea studiilor de fezabilitate se urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație la nivelul rețelei rutiere din România de transport, inclusiv sub aspect de siguranță rutieră și fluidizarea traficului pe rețeaua de drumuri naționale, răspunzând astfel cerințelor pentru dezvoltarea economică concretizată prin adaptarea rețelei rutiere din administrarea CNAIR la cererea reală de transport.

În perioada următoare, după împlinirea termenului legal pentru depunerea contestațiilor, precum și ulterior soluționării eventualelor contestații, ofertanții câstigători vor fi invitați la sediul CNAIR pentru semnarea contractelor, odată cu finalizarea procesului de avizare a acestora.