---

You are here

 

București, 15.05.2024

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 14.05.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul : Elaborare Studiu de fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.) si obtinere Autorizatie de construire (A.C.) pentru obiectivul de investitii "Varianta de ocolire Balesti"  in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.2_Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere; Prioritate: P2.Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere; Operațiune: acțiuni care contribuie la realizarea OS 3.2 Dezvoltarea și creșterea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente la schimbările climatice, inteligenteși intermodale, inclusiv imbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere.

 

Obiectivul general al proiectului: il reprezinta conectivitatea Comunei Balesti la rețelele principale de transport din România și țările vecine prin rețeaua de transport europeană TEN-T. Alte obiective ale proiectului sunt reprezentate de creșterea calității vieții din cadrul orașului și al localităților limitrofe. Acestea vor fi decongestionante prin implementarea acestui proiect, ceea ce va avea impact asupra scăderii numărului de accidente, reducerea poluării fonice și concentrației gazelor cu efect de seră din atmosferă.

Obiectivul specific al proiectului este: Elaborare Studiu de fezabilitate, realizare documentatie tehnica pentru Autorizatia de Construire (P.A.C.) si obtinere Autorizatie de construire (A.C.)

Valoarea totală a proiectului este de 400.300,00 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională– 135.800,00 lei, contributia proprie– 200.700,00 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 25 luni.

Cod proiect: 319079.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul PT 2021- 2027.

 

 

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.

  

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro;

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.