---

You are here

CNAIR a publicat în SEAP anunțul de participare prin care a fost ințiată procedura de achiziție publică a contractului pentru achiziția a 7 autoutilitare echipate pentru intervențiile de urgență la sistemele ITS.

Termenul de livrare este de 12 de luni.

Sursa de finanțare este PNRR.

Valoarea estimată a contractului este de  3.930.180,97 lei fără TVA.

Dotările celor 7 autoutilitare sunt descrise detaliat în caietul de sarcini şi fac referire la: unelte, echipamente, consumabile si mijloace tehnice adecvate pentru desfășurarea activităților de remediere din teren sau din centrele de management trafic (remedierea problemelor electrice, resetări de echipamente, intervenții periodice ce nu intră în incidența contractelor de mentenanță în perioada de garanție sau a contractelor de mentenanță și întreținere rețea etc.).