---

You are here

Comunicat de presa 16.08.2016

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul

„Construcția variantei de ocolire Suceava-Faza I” în cadrul Programului Operațional Sectorial-Transport 2007-2013

Ministerul Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional-Transport 2007-2013 și Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. au semnat în data de 11.08.2016 contractul de finanțare pentru proiectul retrospectiv „Construcția variantei de ocolire Suceava Faza-I”.

Contractul este finanţat în cadrul Axei Prioritare 1 ”Modernizarea şi dezvoltarea rețelei centrale TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil și integrării acestuia cu rețele de transport ale UE”, Domeniul Major De Intervenție 1.1 ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere de pe rețeaua centrală TEN-T .

Proiectul are drept obiectiv realizarea următoarelor lucrări: Articole Generale-93,89%;Terasamente-11,310 km; Suprastructura drum-9,55 km; Reparații ale Sistemului Rutier Existent-2,57 km; Șanțuri, Rigole, drenuri-8,05 km; Parapete- 6,044 km; un Podeț; o Parcare; Drumuri Laterale, accese la Proprietăți-11,52 km; Semnalizări și Marcaje Rutiere-6,914 km; Lucrări hidrotehnice-6,310 km; Lucrări de consolidări-9,757 km; Proiectare-100%; Insule separate benzi circulație Nod 2; Sistem de iluminat- 3 bucăți.

Valoarea totală a Proiectului este de 279.086.155,68 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 225.905.673,63 lei. Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune  este de 85% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, respectiv 192.019.822,59, restul sumei în proporție de 15,00% din valoarea eligibilă a Proiectului, respectiv 33.885.851,04 lei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Prin realizarea proiectului se urmăreşte sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului, descongestionarea traficului din zonă, realizarea unui confort sporit pentru participanţii Ia trafic si reducerea numărului de accidente.

Data finalizării perioadei de implementare a proiectului „Construcția variantei de ocolire Suceava Faza-I”este 15.12.2018.

 

Persoană de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNADNR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune.