---

You are here

Comunicat de presa 29.08.2016

A fost semnat contractul de "Servicii de publicitate aferente proiectului Reabilitare DN 15 Târgu Mureş - Reghin km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597"

 

Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a semnat în data de 26 august 2016 contractul " Servicii de publicitate aferente proiectului Reabilitare DN 15 Târgu Mureş - Reghin km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597" în valoare totală de 28.900 lei (fără TVA).

Valoarea totală a Proiectului "Reabilitare DN 15 Târgu Mureş - Reghin km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597"  conform Contractului de finantare nr. 496/28.07.2016 este de 270.118.849,94 lei din care valoarea totală eligibilă este de 163.256.838,80 lei, iar 85% din valoarea eligibilă constituie finanțare nerambursabilă  acordată de către Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența până la valoarea totală, fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

Obiectivul principal al contractului constă ȋn furnizarea de servicii de informare și publicitate privind asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice pentru proiectul "Reabilitare DN 15 Târgu Mureş - Reghin km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597".

Prin implementarea contractului "Servicii de publicitate aferente proiectului Reabilitare DN 15 Târgu Mureş - Reghin km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597" se urmărește realizarea de materiale publicitare pentru Promovarea Proiectului în scopul informării publicului larg cu privire la asistența financiară nerambursabilă asigurată din fonduri publice, ceea ce va conduce la creșterea gradului de conștientizare în rândul cetățenilor cu privire la sprijinul financiar nerambursabil acordat României de către Uniunea Europeană.

Contractul "Servicii de publicitate aferente proiectului Reabilitare DN 15 Târgu Mureş - Reghin km 78+800 - km 103+700 şi DN 15A Reghin - Sărăţel, km 0+000 - km 46+597"  a fost atribuit prin Achiziţie directă firmei SC ATLAS TOUR SRL.

Perioada de implementare a contractului este de 2 luni începând de la data semnării lui de către ultima parte.

 

Persoană de contact:

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNADNR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.